.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Jeśli jesteś naszym klientem, subskrybentem wiadomości lub odwiedzającym stronę internetową, powierzasz nam swoje dane osobowe. My odpowiadamy za ich ochronę i bezpieczeństwo. Prosimy o zapoznanie się z ochroną danych osobowych, zasadami oraz prawami, które przysługują Ci w związku z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Kim jest administrator?

Jesteśmy firmą TRAFFIC DRIVER s.r.o., REGON: 24179205 zapisaną w Sądzie Miejskim w Pradze - C 186037. Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator, tj. ustalamy, w jaki sposób i w jakim celu będą przetwarzane dane osobowe oraz wybieramy inne podmioty przetwarzające dane, które pomagają nam w przetwarzaniu danych.

Informacje kontaktowe

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w trakcie przetwarzania danych, możesz to zrobić pod adresem e-mail jobimi@jobimi.com.

Oświadczenie

Oświadczamy, że jako administrator Twoich danych osobowych przestrzegamy wszystkich obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, a zatem: Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie na podstawie obowiązującej podstawy prawnej, a mianowicie uzasadnionego interesu, w ramach realizacji umowy; ustawowego obowiązku lub udzielonej zgody, wypełniamy obowiązek informacyjny zgodnie z art.13 RODO przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, umożliwiamy i wspieramy Cię w wykonywaniu i realizacji Twoich praw wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.

Zakres danych osobowych i cele przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe, które sam nam powierzasz, z następujących powodów (aby zrealizować następujące cele):

 • • świadczenie usług dla osób poszukujących pracy
  Twoje dane osobowe w zakresie: e-mail, imię i nazwisko potrzebne nam do wykonania umowy (np. przesłanie dostępu do aplikacji, profil użytkownika, ...).
 • • marketing - wysyłanie biuletynów
  Wykorzystujemy Twoje dane osobowe (adres e-mail i imię), płeć, to, w co klikasz w e-mailu, na jakie (lokalizacja, branża) ogłoszenia o pracę oraz kiedy najczęściej otwierasz newslettery w celu marketingu bezpośredniego - wysyłania wiadomości biznesowych. Jeśli jesteś naszym klientem, robimy to z uzasadnionego interesu, ponieważ zakładamy, że jesteś zainteresowany naszymi nowościami, przez okres 3 lat od ostatniego korzystania z naszych usług. Jeśli nie jesteś naszym klientem, wysyłamy Ci newslettery tylko za Twoją zgodą, przez okres 3 lat od udzielenia zgody.

  W obu przypadkach możesz odwołać tę zgodę, korzystając z linku do rezygnacji w każdym wysłanym e-mailu.
 • • zaawansowany marketing na podstawie zgody
  Tylko za Twoją zgodą możemy przesyłać Ci inspirujące oferty stron trzecich lub wykorzystywać adres e-mail np. do remarketingu i celowej reklamy na Facebooku przez okres 3 lat od udzielenia zgody. Można to oczywiście w każdej chwili odwołać za pośrednictwem naszych danych kontaktowych.
 • • praca z życiorysami
  Jeżeli powierzyłeś nam swoje CV w celu znalezienia nowej pracy, to chcemy Ci jak najbardziej pomóc - jeśli odpowiadasz na ogłoszenie o pracę, to jest konieczne i zakłada się, że Twój życiorys jest wysyłany do właściwego pracodawcy. W przypadkach, gdy poszukujemy odpowiednich pracowników dla pracodawców, zastrzegamy sobie prawo skierowania do Ciebie konkretnej oferty pracy dostosowanej do Twojej lokalizacji i branży.

Pliki cookies

Podczas przeglądania naszej strony internetowej zapisujemy Twój adres IP, jak długo pozostajesz na stronie oraz z której strony przybywasz. Stosowanie plików cookies w celu pomiaru ruchu na stronach internetowych oraz personalizacji wyświetlania stron internetowych postrzegamy jako nasz prawnie uzasadniony interes administratora, ponieważ uważamy, że dzięki temu możemy zaoferować Ci jeszcze lepsze usługi.

Pliki cookie do celów reklamowych będą przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą. Naszą stronę internetową można również przeglądać w trybie, który nie pozwala na zbieranie danych osobowych. Możesz wyłączyć obsługę plików cookie na swoim komputerze.

Zabezpieczenie i ochrona danych osobowych

W miarę możliwości zabezpieczamy dane osobowe przy użyciu nowoczesnych technologii, które odpowiadają poziomowi rozwoju technicznego. Chronimy je tak, jakby były naszymi własnymi. Podjęliśmy i utrzymujemy wszelkie możliwe (obecnie znane) środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu Twoich danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Nasi pracownicy i współpracownicy mają dostęp do Twoich danych osobowych.

Aby zapewnić określone operacje przetwarzania, których nie możemy wykonać samodzielnie, korzystamy z usług i aplikacji podmiotów przetwarzających, którzy potrafią chronić dane lepiej niż my i specjalizują się w przetwarzaniu danych.

Są dostawcami następujących platform:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing)
 • Facebook
 • Google
 • Ecomail.cz
 • Active24 (webhosting)
 • Optinmonster.com (popup okna i formularze internetowe)
 • postmarkapp.com

Możliwe, że w przyszłości zdecydujemy się na wykorzystanie innych aplikacji lub procesorów (podmiotów przetwarzających powierzone dane osobowe) w celu ułatwienia i usprawnienia przetwarzania. Obiecujemy jednak, że w takim przypadku przy wyborze będą stawiane przed podmiotem przetwarzającym co najmniej takie same wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości przetwarzania, jak wobec nas.

Przekazywanie danych do krajów poza Unią Europejską

Dane przetwarzamy wyłącznie na terenie Unii Europejskiej lub w krajach, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Twoje prawa w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Ci wiele praw związanych z ochroną danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem e-mailu: jobimi@jobimi.com.

Masz prawo do informacji, które jest już stosowane na tej stronie informacyjnej z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Dzięki prawu dostępu w każdej chwili możesz do nas zadzwonić, a my w ciągu 30 dni poinformujemy Cię, jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego.

Jeżeli jakaś sytuacja ulegnie zmianie lub uznasz, że Twoje dane osobowe są nieaktualne lub niekompletne, masz prawo do ich uzupełniania i zmiany.

Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje niedokładne dane, sądzisz, że przetwarzamy dane nielegalnie, ale nie chcesz usunąć wszystkich danych lub jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu. Możesz ograniczyć zakres danych osobowych lub cele przetwarzania. (Na przykład rezygnując z subskrypcji biuletynu, ograniczasz cel przetwarzania do wysyłania wiadomości biznesowych).

Prawo do przenoszenia
Jeżeli chciałbyś zabrać swoje dane osobowe i przekazać je komuś innemu, postąpimy analogicznie jak przy korzystaniu z prawa dostępu - z tym, że przekażemy Ci informacje w formie nadającej się do odczytu maszynowego. Operacja ta będzie trwać co najmniej 30 dni.

Prawo do usunięcia (być zapomnianym)
Twoim kolejnym prawem jest prawo do usunięcia (bycia zapomnianym). Nie chcemy o Tobie zapomnieć, ale jeśli chcesz, masz do tego prawo. W takim przypadku usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe z systemu, a także z systemu wszystkich podmiotów przetwarzających i kopii zapasowych. Usunięcie wszystkich danych wykonujemy w ciągu 30 dni.

W niektórych przypadkach ciąży na nas obowiązek prawny, na przykład musimy zarejestrować wystawione dokumenty podatkowe na okres określony przepisami prawa. W takim przypadku usuniemy wszystkie takie dane osobowe, które nie są związane innym prawem. Powiadomimy Cię e-mailem, gdy usuwanie zostanie zakończone.

Skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jeżeli uważasz, że nie postępujemy z Twoimi danymi zgodnie z prawem, masz prawo w każdej chwili zwrócić się ze skargą do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Będzie nam miło, jeśli najpierw poinformujesz nas o tym podejrzeniu, abyśmy mogli coś z tym zrobić i naprawić ewentualne błędy.

Rezygnacja z wysyłania biuletynów i wiadomości biznesowych
Można zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku w każdym e-mailu.

Zachowanie poufności

Możemy Cię zapewnić, że zarówno nasi pracownicy, jak i współpracownicy, którzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do Twoich danych osobowych oraz środków bezpieczeństwa, których ujawnienie zagroziłoby bezpieczeństwu Twoich danych osobowych. Jednocześnie zachowanie poufności obowiązuje nawet po zakończeniu stosunków umownych z nami. Bez Twojej zgody dane osobowe nie zostaną przekazane żadnej innej osobie trzeciej.

187 378
27 100