.
STRAŻNIK OCHRONY MIENIA
  • Lublin
STRAŻNIK OCHRONY MIENIA
Lublin, ALEJE RACŁAWICKIE 14, 20-950 Lublin, powiat: m. Lublin, woj: lubelskie
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
4. 8. 2022
od 3 010 PLN (Wynagrodzenie brutto)
Informacje o stanowisku

1. Zakres zadań:
pełnienie służby w dniach i godzinach określonych harmonogramem pracy;
monitorowanie wszelkich sytuacji będących zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracowników, studentów a także w przypadku kradzieży lub dewastacji mienia Uczelni;
reagowanie w sytuacji uruchamiania systemów wspomagających ochronę;
obserwacja i obsługa systemu monitoringu telewizji przemysłowej
kontrola porządku i ruchu pojazdów poruszających się po terenie Uczelni
nadzór nad przestrzeganiem zasad parkowania pojazdów na terenie parkingów Uczelni;
reagowanie w przypadkach naruszeń porządku i zabezpieczenia pomieszczeń
podejmowanie działań niezbędnych w celu wykrywania zagrożeń lub osuwania ich skutków;
patrolowanie terenu oraz obiektów Uczelni w wyznaczonym Kampusie.
2. Zadania pomocnicze i odpowiedzialność pracownika:
patrolowanie rejonów obiektów KUL zgodnie z wytycznymi przełożonego; zgłaszanie zauważonych usterek i nieprawidłowości w trakcie pełnienia dyżuru i wpisanie ich do Rejestru Dyżurów; prowadzenie dokumentacji wynikających z regulacji wewnętrznych Uniwersytetu;
monitorowanie systemów przeciwpożarowych oraz systemów antywłamaniowych funkcjonujących w budynkach i na ochranianym obszarze;
ochrona sal i obiektów, w których trwają organizowane konferencje, wystawy, imprezy ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wskazanych przez organizatorów;
obsługa bram wjazdowych i miejsc parkingowych

Inne wymagania
Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:
wykształcenie minimum średnie, wymagany profil(specjalność): o kierunku lub specjalności w zakresie ochrony osób i mienia dobry stan zdrowia oraz odporność emocjonalna, bardzo ważna jest pełna sprawność ruchowa oraz zdolność do podjęcia fizycznej interwencji w zakresie samoobrony; minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku, znajomość przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, umiejętność skutecznej komunikacji, dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, spostrzegawczość, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, dokładność, sumienność, dyspozycyjność, niekaralność, dobra kondycja fizyczna, umiejętność szybkiego przyswajania informacji
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
1. CV i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy
2. kopia dokumentów potwierdzjących posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
3. kwestionariusz personalny kandydata
4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy
5. oświadczenie w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych

Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę na okres próbny

System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną

Zmianowosc
dwie zmiany

Wyksztalcenia
średnie zawodowe, kierunek: Ochrona osób i mienia

Polecamy inne podobne oferty pracy

Lublin - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


38 576
13 898