.
Starszy referent
 • Częstochowa
Starszy referent
Częstochowa, Częstochowa, śląskie, Polska
Służba Cywilna
23. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Starszy referent


Komenda Miejska Policji w CzęstochowieKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy referent do spraw sekretarsko-biurowych i kancelaryjnych

w Zespole Prezydialnym

Warunki pracy • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

 • Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, z naturalnym i sztucznym oświetleniem

 • Wyjazdy służbowe - okresowe szkolenia w KWP w Katowicach, badania lekarskie dla pracowników

 • Miejsce pracy usytuowane w budynku wielopoziomowym

 • Miejsce pracy nie jest dostosowane do pracy osoby niepełnosprawnej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Komendanta Miejskiego Policji i jego Zastępców oraz obsługę kancelaryjno-biurową komórek i jednostek organizacyjnych KMP
 • prowadzi rejestry i ewidencję pomocniczą
 • odbiera i nadaje przesyłki pocztowe mogące zawierać środki chemiczne lub materiał biologiczny do badań
 • archiwizuje i przekazuje dokumenty komórki/jednostki do składnicy akt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • Komunikatywność i samodzielność
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Rzetelność i terminowość
 • Znajomość przepisów w zakresie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych
 • Znajomość przepisów w zakresie zasad postępowania z dokumentacją spraw zakończonych
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie administracyjno-biurowe
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Odręcznie podpisany list motywacyjny
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5, 42-200 Częstochowa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. • Przyjmujemy jedynie aplikacje w formie papierowej, nie przesyłaj dokumentów drogą elektroniczną.

 • Dokumenty dostarczone osobiście należy pozostawić w recepcji Komendy w dni robocze w godz. 9.00-14.00.

 • Komenda wypłaca dodatki stażowe.

 • Praca Częstochowa
 • Częstochowa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  130 695
  22 147