.
Starszy inspektor weterynaryjny
 • Gorzów Wielkopolski
Starszy inspektor weterynaryjny
Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, lubuskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie WielkopolskimPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor weterynaryjny

w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

-  praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00-  praca w siedzibie i poza urzędem(praca w terenie) również w godzinach nadliczbowych, dniach wolnych od pracy, dniach świątecznych-  możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku kryzysowych sytuacji wymagających działania IW-  szkolenia-  wyjazdy służbowe samochodem służbowym-  prowadzenie samochodu służbowego-  kontakt ze zwierzętami-  narzędzia pracy: komputer, elektroniczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe-  praca przy komputerze powyżej 4-godzin dziennie-  bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów (stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku), brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta i innych miejscach przebywania zwierząt gospodarskich;
 • przeprowadza kontrole i prowadzi sprawy z zakresu dobrostanu zwierząt w gospodarstwach, miejscu ich przebywania i w transporcie;
 • prowadzi nadzór nad przestrzeganiem praw zwierząt;
 • sporządza rejestry i dokumentację związaną z przeprowadzonymi kontrolami;
 • prowadzi dokumentację związaną z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmonogramów działań oraz sprawozdawczości.
 • prowadzi wymiane informacji w systemach informatycznych TRACES , IRZ, VETLINK
 • przeprowadza dochodzenia epizootyczne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w inspekcji weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp.

  ul. Żwirowa 9

  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Polecamy inne podobne oferty pracy

Gorzów Wielkopolski - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


135 826
23 592