.
Starszy Inspektor w Dziale ds. Zakwaterowania
 • Lublin
Starszy Inspektor w Dziale ds. Zakwaterowania
Lublin, Lublin, Lubelskie, Polska
Agencja Mienia Wojskowego
27. 8. 2022
Informacje o stanowisku

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 132/22

 

Agencja Mienia Wojskowego

Oddział Regionalny AMW w Lublinie

ogłasza nabór

na stanowisko:

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • realizacja spraw związanych z wypłatą świadczeń mieszkaniowych dla żołnierzy,
 • weryfikacja dokumentów składanych przez żołnierzy w celu aktualizacji ich uprawnień,
 • obsługa interesantów oraz wydawanie zaświadczeń o pobieranym świadczeniu mieszkaniowym,
 • prowadzenie w programach komputerowych ewidencji osób korzystających z wypłaty świadczenia mieszkaniowego,
 • prowadzenie korespondencji z instytucjami i urzędami w sprawach dotyczących uprawnień żołnierzy zawodowych do świadczenia mieszkaniowego oraz przygotowanie projektów odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski,
 • opracowywanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji tj. ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • podstawowa znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego,
 • umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość pakietu MS Office),
 • odpowiedzialność, terminowość oraz dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane wykształcenie prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Lublin - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


157 254
26 360