.
Starszy Inspektor w Dziale ds. Inwestycji i Remontów
 • Wrocław
Starszy Inspektor w Dziale ds. Inwestycji i Remontów
Wrocław, Wrocław, Dolnośląskie, Polska
Agencja Mienia Wojskowego
15. 5. 2022
Informacje o stanowisku

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 71/22

 

Agencja Mienia Wojskowego

Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu

--- umowa na zastępstwo ---

ogłasza nabór

na stanowisko:

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • weryfikowanie i merytoryczne potwierdzanie dokumentów finansowych (faktur, rachunków, not) i zamówień zgodnie z umowami i wnioskami o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie dekretów kontrolingowych do dokumentów finansowych,
 • nadzorowanie prawidłowości wykonania zadań określonych w umowach o zarządzanie (administrowanie) nieruchomościami (lokalami, budynkami, gruntami) oraz umowach dotyczących utrzymania nieruchomości,
 • prowadzenie ewidencji zawartych umów na dostawę mediów do budynków i obiektów będących własnością Skarbu Państwa,
 • współpraca przy dokonywaniu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych (weryfikacja dokumentów oraz wysokości zaliczek),
 • sporządzanie projektów pism i odpowiedzi na korespondencję w sprawach wynikających z zakresu właściwości Działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • min. roczne doświadczenie zawodowe,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji tj. ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i Statutu Agencji, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kpa,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • dyspozycyjność, decyzyjność i odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane wykształcenie wyższe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji (w szczególności związane z zasobem mieszkaniowym),
 • komunikatywność i zaangażowanie oraz umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Wrocław - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


40 566
14 438