.
STARSZY INSPEKTOR/STARSZY SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA
  • Łódź
STARSZY INSPEKTOR/STARSZY SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA
Łódź, Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź, powiat: m. Łódź, woj: łódzkie
Zarząd Lokali Miejskich
23. 11. 2022
od 3 200 PLN (Wynagrodzenie brutto)
Informacje o stanowisku

• informowanie Dyrektora o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,
w tym sygnalizowanie Dyrektorowi o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej
oraz proponowanie jej usprawnień,
• planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych, w tym :
- sporządzanie rocznych planów kontroli,
- opracowanie metodyki kontroli,
- przeprowadzanie kontroli planowanych i doraźnych,
- prowadzenie ewidencji kontroli wewnętrznej,
- sporządzanie protokołów i sprawozdań z kontroli,
- monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
- sporządzanie rocznego sprawozdania z kontroli.

Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę na czas określony

System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną

Zmianowosc
jedna zmiana

Wyksztalcenia
wyższe (w tym licencjat)

Polecamy inne podobne oferty pracy

Łódź - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


131 242
22 157