.
Starszy inspektor
 • Legnica
Starszy inspektor
Legnica, Legnica, dolnośląskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy inspektor


Komenda Miejska Policji w LegnicyKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor

w Wydziale Wspomagającym

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu oraz innymi jednostkami w zakresie potrzeb szkoleniowych
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej doskonalenia zawodowego, w tym rocznych planów i sprawozdań szkolenia jednostki
 • Koordynowanie i nadzór nad realizacją doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników cywilnych Policji
 • Organizowanie strzelań oraz egzaminów ze sprawności fizycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Gromadzenie informacji dotyczących potrzeb jednostki w zakresie rodzajów kursów i szkoleń oraz typowanie kandydatów na kursy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Legnicy

  ul. Asnyka 3-5

  59-220 Legnica

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Polecamy inne podobne oferty pracy

Legnica - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


131 450
21 727