.
Stanowisko pracy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  • Warszawa
Stanowisko pracy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
KIDL
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Informacja o ofercie: Stanowisko pracy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Zakres obowiązków
Do zadań należy w szczególności:
prowadzenie spraw dotyczących 1) planowanie, realizacja zakupów towarów, usług i robót budowlanych oraz
stosowanie wew. procedur
2) zapewnienie ciągłości funkcjonowania w szczególności poprzez
przygotowywanie umów w zakresie eksploatacji nieruchomości, w tym
zapewnienia dostawy mediów;
3) utrzymywanie obiektów, urządzeń, narzędzi, maszyn i wyposażenia będącego w posiadaniu lub użytkowaniu budynku w należytym stanie technicznym, a także prawidłowe prowadzenie niezbędnej dokumentacji eksploatacyjnej;
4) utrzymywanie należytego porządku wewnątrz i na zewnątrz obiektu;
5) organizowanie obsługi transportowej ;
6) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia;
7) prowadzenie gospodarki materiałowo-magazynowej, a także prawidłowe
prowadzenie w tym zakresie dokumentacji;
8) prowadzenie spraw dotyczących dozoru budynku i zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem i kradzieżą;
9) przygotowywanie projektów umów niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania Działu;
10) prowadzenie spraw dotyczących technicznych przeglądów budowlanych, sprzętu oraz wyposażenia;
11) gospodarowanie środkami rzeczowymi;
12) prowadzenie remontów, inwestycji i ich realizacja
Miejsce wykonywania pracy
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Warszawa, ul. Konopacka 4
Wymagania
1. wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia);
2. minimum 5-letnie doświadczenie w komórkach realizujących zadania
związane m.in. z zarządzaniem budynkiem, zaopatrzeniem materiałowo-technicznym; organizacją zamówień, prowadzeniem ewidencji, utrzymaniem i ubezpieczeniem majątku; obsługi kancelaryjno-archiwalnej; planowaniem środków finansowych w zakresie działań administracyjno - organizacyjnych; zarządzaniem umowami i bieżący monitoring ich realizacji
3. Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, wysoki poziom kultury osobistej.
Wymagane dokumenty. Dane kontaktowe
CV; kadry(at)kidl.org.pl
Zapraszamy – zapewniamy stabilne zatrudnienie pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://kidl.org.pl/file/file/get?id=2792

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 620
22 254