.
Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków
 • Myślibórz
Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków
Myślibórz, Myślibórz, zachodniopomorskie, Polska
ZUS
17. 5. 2024
Informacje o stanowisku

Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków3345761

Obowiązki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Zapewnia opracowanie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych, wypłacanych przez Zakład, z wyjątkiem zasiłków pogrzebowych należących do właściwości WRUM, a w Oddziale zapewnia także przygotowanie dokumentacji do wypłaty świadczeń.

Wymagania

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie średnie

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne)
 • minimum 6 m-cy pracy związanej z obsługą finansową

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • podstawowa znajomość Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • podstawowa znajomość Ustawy o świadczeniach przysługujących z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • orientacja na cel i jakość
 • umiejętność komunikacji i współpracy
 • orientacja na klienta
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o które ubiega się kandydat i wskazaniem nr oferty 43/24/z
 • kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz staż pracy
 • dla ofert papierowych wymagane jest własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji wg wzoru:

  Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.

  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty lub wysłać pocztą na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział ZUS w Szczecinie

ul. Jana Matejki 22

70-530 Szczecin

Wydział Kadrowo - Płacowy z dopiskiem oferta pracy nr 43/24/z

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji przez formularz aplikacyjny lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Szczecinie.

Dodatkowe informacje:

 • umowa o pracę zawarta na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
 • nadesłanych dokumentów nie zwracamy
 • oferty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będą rozpatrywane
 • dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • proces rekrutacji obejmować będzie formalną ocenę dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną
 • miejsce wykonywania pracy: ZUS O/Szczecin Inspektorat ZUS w Myśliborzu ul. W. Pileckiego 29

Oferujemy

Do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Warunki pracy:

Wyposażenie stanowiska pracy:

 • sprzęt komputerowy
 • sprzęt biurowy

Warunki wykonywania pracy:

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie
 • budynek 1 piętrowy z pomieszczeniem sanitarnym na parterze dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze budynku;
 • przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia; w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Lista kandydatów:

1. Anna Grudzińska, Myślibórz

2. Milena Majewska, Myślibórz

3. Sabina Bogaczewicz, Myślibórz

Źródło: Zus/Praca

 

 • Praca Myślibórz
 • Myślibórz - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  108 581
  18 018