.
STANOWISKO DS. ADMINISTROWANIA SYSTEMAMI OPERACYJNYMI
  • bydgoszcz
STANOWISKO DS. ADMINISTROWANIA SYSTEMAMI OPERACYJNYMI
Bydgoszcz, bydgoszcz, Polska
Poczta Polska Spółka Akcyjna
24. 6. 2022
Informacje o stanowisku

Miejsce pracy: Warszawa, Białystok, Bydgoszcz, Kraków, Toruń​Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę​Twoje zadania:zarządzanie konfiguracją systemową serwerów i zasobów dyskowych w zakresie odpowiedzialności,zarządzanie kontami użytkowników w systemach operacyjnych i ich komponentach zgodnie z zakresem odpowiedzialności i obowiązującymi regulacjami,instalacja, konfiguracja oraz aktualizacja systemów operacyjnych i ich komponentów oraz narzędzi,usuwanie awarii w administrowanych elementach,wykonywanie poprawnych kopii bezpieczeństwa i kopii archiwalnych systemów operacyjnych, odzyskiwanie danych po awarii w zakresie odpowiedzialności,zapewnienie fachowego doradztwa użytkownikom (klienci zewnętrzni i wewnętrzni),tworzenie i aktualizacja dokumentacji dla eksploatowanych systemów oraz instrukcji i procedur. Dołącz do nas, jeśli:znasz Red Hat Linux i pochodne (CentOS, OracleLinux) w stopniu zaawansowanym,znasz Unix AIX w stopniu podstawowym,znasz serwery webowe (Apache, Tomcat, Glassfish),dobrze znasz: sieci TCP/IP, routing, firewall, DNS, bezpieczeństwo sieciowe z poziomu systemu operacyjnego (prawa dostępu, zapory ogniowe, SSL, itp.),znasz WordPress, eZ Publish, Redmine od strony administracji systemu operacyjnego,masz minimum podstawą znajomość wirtualizacji min. w zakresie Vmware,masz minimum podstawą znajomość konteneryzacji min. w zakresie Kubernetes,znasz język angielski na poziomie, który pozwala swobodnie czytać dokumentację techniczną.Mile widziane:znajomość automatyzacji zadań jak Ansible, programowanie w bash. U nas zyskasz:wsparcie opiekuna podczas pierwszych trzech miesięcy pracy,atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie,dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych,pożyczki na preferencyjnych warunkach, wsparcie w przypadku trudnej sytuacji życiowej,trzynastą pensję i dodatek stażowy za pracę w Poczcie Polskiej,możliwość zakupu karty Multisport na korzystnych warunkach,kartę rabatową Biznestank i zniżki u partnerów biznesowych,możliwość dołączenia do pocztowych grup sportowych. Zainteresowała Cię oferta?Nie musisz wysyłać do nas listu, wystarczy kliknąć Aplikuj! Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach lub dokumentach wytworzonych w procesie rekrutacji jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b (w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w przypadku dobrowolnego podania danych o stanie zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), tj. udzielonej zgody; przepisów prawa, a także w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ochrony interesu prawnego administratora w razie roszczeń ze strony kandydatów uczestniczących w rekrutacji, a także, w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych również do celów rekrutacji prowadzonych w przyszłości – w celu wykorzystania posiadanych przez administratora danych osobowych do nawiązania z Panią/Panem kontaktu lub wykorzystania ich w procesie oceny kandydatów.Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgód, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia przez Panią/Pana do rekrutacji (przekazania przez Panią/Pana danych osobowych), a w przypadkach, wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji i niewycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przed zakończeniem procesu wyboru kandydata do zatrudnienia – przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia do rekrutacji, tj. przez okres niezbędny dla ochrony przed roszczeniami związanymi z przebiegiem procesu rekrutacji i wyboru kandydata do zatrudnienia;Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie stosownej informacji na adres: Poczta Polska S.A., Centrum Kadr i Szkoleń, Dział Rekrutacji, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa lub rekrutacja.centrala@poczta-polska.plOsobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych powoduje brak możliwości wzięcia przez Panią/Pana udziału w rekrutacji.Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom pośredniczącym, na zlecenie administratora, w prowadzeniu procesu rekrutacji, a także dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji.Dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, dostępnych w części Online Services Data Protection Addendum (DPA) pod adresem https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx

Polecamy inne podobne oferty pracy

Bydgoszcz - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


55 327
16 735