.
Specjalista w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych.
  • wrocław
Specjalista w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych.
Wrocław, wrocław, Polska
eGospodarka.pl
24. 6. 2022
Informacje o stanowisku

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:Zakres czynności: prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK) oraz Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (KZUDP);opracowywanie i redagowanie map numerycznych i analogowych dla terenów stacji i szlaków kolejowych oraz wnoszenie uzgodnionych usytuowań projektowanych inwestycji na mapy przeglądowe;prowadzenie weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod kątem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii oraz przepisami wewnętrznymi;przyjmowanie do zasobu KODGiK oraz ewidencjonowanie zbiorów danych i innych dokumentów powstałych w wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, po przeprowadzonej weryfikacji i uzyskaniu przez nie pozytywnego wyniku kontroli;współpraca z państwowymi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie geodezji i kartografii i zadań realizowanych przez Wydział. Wymagania stawiane pracownikowi:Wymagania: wykształcenie wyższe - specjalność w dziedzinie geodezji i kartografii;umiejętność obsługi geodezyjnych programów komputerowych, obliczeniowych i graficznych, w szczególności MicroStation;znajomość aktualnych przepisów prawa w zakresie działalności Wydziału, a w szczególności: ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych i zobowiązaniowych, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowemile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego oraz znajomość specyfiki prac geodezyjnych realizowanych na kolejowych terenach zamkniętych;umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej;umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych kompetencji;wysoka motywacja do pracy i nastawienie na wynik, zaangażowanie, samodzielność, odporność na stres;mile widziane uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Firma oferuje:Co możemy Ci zaoferować? umowę o pracę na czas zastępstwa;pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół;dobrą lokalizację miejsca pracy;ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny;dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku;dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne;atrakcyjne wynagrodzenie;wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza;udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Wrocław - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


61 238
18 587