.
Specjalista w Dziale ds. Wsparcia Użytkownika
 • Warszawa
Specjalista w Dziale ds. Wsparcia Użytkownika
Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Agencja Mienia Wojskowego
23. 9. 2022
Informacje o stanowisku

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 139/22

 

Agencja Mienia Wojskowego

Departament Teleinformatyki

Biuro Prezesa AMW w Warszawie/ Oddział Regionalny AMW w Warszawie

ogłasza nabór

na stanowisko:

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • samodzielne zapewnienie obsługi teleinformatycznej Biura i Oddziałów Regionalnych Agencji,
 • bieżące wsparcie techniczne i merytoryczne użytkowników, w sprawach związanych z pracą z komputerem, oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, w tym obsługa zgłoszeń w systemie informatycznym,
 • zarządzanie kontami użytkowników i komputerów w systemach wykorzystywanych w obszarze przydzielonych zadań,
 • prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji,
 • obsługa techniczna urządzeń komputerowych: konfiguracja, diagnozowanie oraz wykonywanie napraw lub wnioskowanie o skierowanie sprzętu do serwisu,
 • udział w planowaniu i wdrażaniu projektów informatycznych dotyczących pracy działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie techniczne o profilu informatycznym LUB minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska (oczekujemy umiejętności instalacji oraz konfiguracji stacji roboczych w środowisku AD),
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej,
 • znajomość oprogramowania MS Office – pracujemy z wykorzystaniem tych narzędzi,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, bądź gotowość poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie, samodzielność i komunikatywność,
 • znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku informatycznym,
 • mile widziana znajomość zagadnień z obszarów: ITIL, ISO 27001, ochrony danych osobowych,
 • atutem będzie także znajomość produktów VMware. Hyper-V, Fortinet, MyQ, MS System Center (Service Manager i Configuration Manager), rozwiązań MDM, ESET Security Management Center oraz dobra znajomość środowiska MS Windows Server do wersji 2012.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie LUB kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


154 443
27 554