.
Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych
 • Warszawa, ul. Grzybowska 45
Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych
mazowieckie, Warszawa, ul. Grzybowska 45, mazowieckie, Polska
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Dołącz do Biura Zakupów

Kogo szukamy


 • Szukamy osoby na stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych.
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?


 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki.


 • Wsparcie w pozyskaniu i ustalaniu specyfikacji technicznej oraz funkcjonalnej produktów i usług.
 • Identyfikowanie ryzyk wynikających z niezgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, czynności podejmowanych w związku z przygotowaniem i prowadzeniem postepowań.
 • Udział w przygotowywaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowych oraz realizacji potrzeb zakupowych.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym pełnienie funkcji w komisjach przetargowych.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie procedur wewnętrznych.
 • Przygotowywanie kompletnej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych (m.in. SWZ, protokoły, korespondencja w prowadzonym postępowaniu itp.).
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów.


Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:


 • Wymagane wykształcenie: Stanowisko Specjalisty – średnie, Stanowisko Starszego Specjalisty - wyższe.
 • Specjalista – minimum rok / Starszy Specjalista – 2 lata stażu pracy/doświadczenia w prowadzeniu postępowań po stronie zamawiającego stosującego ustawę Prawo zamówień publicznych w tym również postępowań powyżej progów ustawowych.
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych.
 • Język angielski – poziom B1/B2
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Znajomość aplikacji prawnych – lex, legalis.
 • Umiejętność analizy i optymalizacji wydatków.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne i świadomość biznesowa.
 • Umiejętność sporządzania pism urzędowych, umów, raportów i analiz.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność wyznaczania priorytetów.
 • Terminowość, dokładność, samodzielność.
 • Umiejętność dobrej współpracy z klientem wewnętrznym.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:


 • Wykształcenie wyższe prawnicze.
 • Doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych procesy zakupowe.
 • Wiedza i praktyka z zakresu opiniowania kontraktów handlowych oraz zamówień.
 • Obsługa platform zakupowych np. Open Nexus, e-zamówienia, TED


Sprawdź co oferujemy:


 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:

  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty


 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Polecamy inne podobne oferty pracy

mazowieckie - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 190
22 129