.
Specjalista / Specjalistka ds. Księgowych
 • Katowice
Specjalista / Specjalistka ds. Księgowych
Katowice, Katowice, Silesian Voivodeship, Polska
Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A.
6. 2. 2024
Informacje o stanowisku

Specjalista / Specjalistka ds. Księgowych

Miejsce pracy: Katowice

Twój zakres obowiązków

 • akceptowanie faktur i delegacji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów wraz z kontrolą poprawności dekretu oraz dokumentów pod kątem rachunkowym i podatkowym,
 • bieżąca ewidencja wszystkich operacji gospodarczych, ich sprawdzanie i księgowanie,
 • prowadzenie rozrachunków w walucie krajowej i zagranicznej, rozliczanie różnic kursowych,
 • wprowadzanie/akceptacja przelewów bankowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgowych,
 • przygotowywanie deklaracji oraz sprawozdań na potrzeby instytucji zewnętrznych (US,PFRON, GUS, NBP),
 • udział w audytach i kontrolach prowadzonych w Spółce.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunkowe - finanse, ekonomia),
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego,
 • minimum 3 – letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość języka angielskiego mile widziana,
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • mile widziana znajomość pracy w programie Symfonia
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia, dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z perspektywą długoterminowej współpracy,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • karta Medicover Sport,
 • pakiet medyczny,
 • świadczenia z ZFŚS

Benefity

 • świadczenia z ZFŚS
 • karta Multisport
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje
 • pakiet medyczny

Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV + certyfikat z badań NDT) za pomocą "Aplikuj".

W związku z wejściem w życie RODO prosimy o zastosowanie się do poniższych wytycznych:jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja była rozważana także w kolejnych procesach rekrutacyjnych prosimy dopisać następujące zdanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A.”
Klauzula informacyjna1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM Spółka Akcyjna (dalej jako: ZKS FERRUM) z siedzibą w Katowicach:adres: ul. Hutnicza 3, 40-241 Katowicetelefon: +48 32 735 31 22 e-mail: zks@ferrumzks.euZKS FERRUM jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i w ten sposób chronić dane osobowe. 2.Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.3.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.4.Podstawa prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, historia zatrudnienia oraz przebieg Twojej edukacji. W zakresie pozostałych danych osobowych podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda, gdyż tylko od Ciebie zależy jakie dane przekażesz nam w swojej aplikacji.5.Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż to konieczne. Czas przechowywania danych osobowych zależy od czasu trwania procesu rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na ich wykorzystanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 6.Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej ZKS FERRUM – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez ZKS FERRUM pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz ZKS FERRUM, w tym podmioty zajmujące się rekrutacją oraz dostawcy usług i rozwiązań IT dla ZKS FERRUM.7.Twoje dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwa trzecie”).8.W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:•Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;•Jeśli uznasz, że przetwarzane przez ZKS FERRUM dane osobowe są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo do ich sprostowania bądź uzupełnienia;•Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;•Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania.9.Masz prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo ZKS FERRUM do przetwarzania danych w celu opisanym w zgodzie do chwili jej cofnięcia.

 • Praca Katowice
 • Specjalista ds. Zakupów Katowice
 • Specjalista ds. marketingu Katowice
 • Specjalista ds. ofertowania Katowice
 • Specjalista ds. Zarządzania Katowice
 • Specjalista ds. Eksportu Katowice
 • Specjalista ds. transportu Katowice
 • Specjalista ds. HR Katowice
 • Specjalista ds. turystyki Katowice
 • Specjalista ds. Zaopatrzenia Katowice
 • Specjalista ds. finansów Katowice
 • Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  163 629
  23 889