.
Specjalista ds. zakupów
 • Poznań
Specjalista ds. zakupów
Poznań, Poznań, Wielkopolskie, Polska
WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
6. 8. 2022
Informacje o stanowisku

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. są przedsiębiorstwem, które istnieje na polskim rynku zbrojeniowym od 1945 roku.

Głównym celem działalności Spółki jest zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa w zakresie produkcji, serwisowania, obsługiwania, modyfikacji modernizacji i remontów oraz napraw wojskowych pojazdów gąsienicowych i kołowych.

Zakres zadań podstawowych:

 • zabezpieczenie materiałowe procesów remontowo-produkcyjnych sprzętu wojskowego,
 • realizacja zgodnie z wewnętrzną procedurą procesów zakupowych części zamiennych i usług kooperacyjnych w tym sporządzanie zapytań ofertowych, zamówień,
 • opracowywanie projektów umów dla działu zakupów,
 • udział w procesie zawierania umów z dostawcami i podwykonawcami,
 • dokonywanie wyceny materiałów i usług do kalkulacji,
 • przygotowywanie raportów, analiz i zestawień.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne, preferowane inżynierskie lub licencjackie,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • sumienność, skrupulatność, dokładność i rzetelność.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej o ugruntowanej pozycji rynkowej, z wysokimi standardami jakości,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia),
 • pakiet świadczeń socjalnych.

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w WZM S.A.

 Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-406) przy ul. J.H. Dąbrowskiego 262/ 280, zwana dalej 'WZM S.A', 'Administratorem'.

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Monika Pietrzyńska,e-mail:iod@wzm.pl; nr tel.: 605 780 024.

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZM S.A. zgodnie z art. 221Kodeksu Pracy oraz Art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): tj. zgody oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.

4.W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

5.Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu cofnięcia zgody.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

7.Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą (Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu.

9.Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10.Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

11.Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel.: 605 780 024; (adresem iod@wzm.pl).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko .......................................prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 262/280. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie

 ……………………………………………

(data i podpis kandydata do pracy)

Polecamy inne podobne oferty pracy

Poznań - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


38 576
13 898