.
Specjalista ds. energetycznych
 • Bydgoszcz
Specjalista ds. energetycznych
Bydgoszcz, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
6. 5. 2024
Informacje o stanowisku

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w BydgoszczyOgłasza nabór na stanowiskoSpecjalista ds. energetycznych

Specjalista ds. energetycznychObowiązki

Wymagania

 • inicjowanie, nadzór i koordynacja poprawnego przebiegu procesu projektowego rozwoju infrastruktury technicznej w dziedzinie elektroenergetycznej Centrum,
 • zlecanie i nadzór nad opracowywaniem projektów branży elektrycznej,
 • uzgadnianie z projektantami i wykonawcami zmian w założeniach projektowych dla danej inwestycji na każdym etapie jej realizacji,
 • dokonywanie odbioru kompletnej dokumentacji projektowej sieci i instalacji elektroenergetycznych w zakresie wymaganych decyzji wydawanych przez Państwowe Organy Nadzoru Zapobiegawczego,
 • dokonywanie weryfikacji kosztorysów na realizowane prace instalacyjne, elektroenergetyczne,
 • dokonywanie oceny projektów branży elektrycznej pod kątem merytorycznym oraz materiałowo-technicznym, przedstawianie wniosków do akceptacji Dyrektora Pionu Logistyki,
 • ustalanie zakresów szczegółowych robót w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych z Działem Technicznym,
 • nadzór nad wykonywaniem remontów, napraw infrastruktury i urządzeń elektroenergetycznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz wymogami określonymi w dokumentacji techniczno–ruchowej,
 • sporządzanie dokumentacji formalno – prawnej i finansowej wymaganej umowami z instytucjami zewnętrznymi (harmonogramy rzeczowo-finansowe, zestawienia kosztów)
 • przygotowywanie przedmiotu zamówienia i warunków granicznych do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz przygotowywanie umów na realizację prac instalacyjnych,
 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych w powyższym zakresie.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
 • pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pracę jednozmianową.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora ds. Logistyki pod numerem telefonu 52 374 32 06.

 

 • Praca Bydgoszcz
 • Specjalista ds. Sprzedaży Bydgoszcz
 • Specjalista ds. Zakupów Bydgoszcz
 • Specjalista ds. marketingu Bydgoszcz
 • Specjalista ds. ofertowania Bydgoszcz
 • Specjalista ds. Zarządzania Bydgoszcz
 • Specjalista ds. Eksportu Bydgoszcz
 • Specjalista ds. transportu Bydgoszcz
 • Specjalista ds. HR Bydgoszcz
 • Specjalista ds. turystyki Bydgoszcz
 • Specjalista ds. Zaopatrzenia Bydgoszcz
 • Bydgoszcz - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  123 220
  20 092