.
Specjalista ds. Celnych Piaseczno
  • piaseczno
Specjalista ds. Celnych Piaseczno
Piaseczno, piaseczno, Polska
Logwin Poland Sp. z o.o.
24. 6. 2022
Informacje o stanowisku

Jesteśmy firmą logistyczną należącą do międzynarodowej Grupy Logwin, której historia sięga 1877 roku. Sieć własnych biur, obsługa klientów w zakresie spedycji: morskiej, lotniczej, kolejowej oraz transportu drogowego, a także usługi logistyki kontraktowej czy e-commerce sprawia, że kompleksowo obsługujemy wiele znanych marekAktualnie do szeregów naszej firmy poszukujemy osoby na stanowisko:  Specjalista ds. CelnychMiejsce pracy: Piaseczno   Sporządzanie dokumentacji celnej i transportowejDokonywanie odpraw celnych w procedurach uproszczonychAdministracyjne zarządzanie zapasami w składzie celnymWspółpraca z instytucjami zewnętrznymi w celu uzyskania certyfikatów dla produktów, formularzy odpraw celnych etc.Kontakt z przedstawicielami Urzędu Celnego  Licencja agenta celnegoMinimum roczne doświadczenie na podobnym stanowiskuZnajomość prawa celnego i zasad obrotu wewnątrzwspólnotowegoZnajomość procedur uproszczonychZnajomość języka angielskiego – mile widzianaMile widziana znajomość obsługi programów do generowania zgłoszeń celnych (HUZAR)Doświadczenie w zakresie użytkowania celnych systemów informacyjnych i pakietu MS OfficePrawo jazdy kat. BDobra organizacja pracy, skrupulatnośćUmiejętność samodzielnej pracy oraz współpracy w zespoleGotowość do pracy zmianowej  Sponsorowany pakiet medyczny z nieograniczonym dostępem do lekarzy opieki podstawowej oraz specjalistycznejDostęp do Funduszu Świadczeń Socjalnych oferującego m.in. dopłatę do karty sportowej Multisport, dofinansowanie wypoczynku własnego i dzieci, bony z okazji świąt Bożego Narodzenia i inneStabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na pełen etatSamodzielność w realizowaniu powierzonych zadań 1. Informacje wprowadzającePana/Pani dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach, w zakresie w jakim są one wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) – dalej zwane Danymi podstawowymi, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.Pozostałe dane osobowe – dalej zwane Danymi dodatkowymi, tj. Pana/Pani dane osobowe których nie możemy, bez odrębnej zgody, przetwarzać na podstawie przepisów Kodeksu pracy lub innych właściwych przepisów prawa (według wymogów ogłoszenia), w tym np. Pana/Pani wizerunek lub przedstawione w dokumentach zainteresowania, przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraża Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie Danych dodatkowych  nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.W związku z powyższym, jeżeli nie chce Pan/Pani, abyśmy w ramach rekrutacji, przetwarzali Dane dodatkowe prosimy o ich nie umieszczanie w przesyłanych dokumentach.Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/-a umożliwieniem nam wykorzystania Pańskiego/Pani zgłoszenia rekrutacyjnego w przyszłych rekrutacjach, prosimy o udzielenie nam  stosownej zgody– zamieszczonej w końcowej części formularza. Wyrażenie powyższej zgody, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).2. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?Administratorami Pana/Pani danych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Logwin Poland sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno (dalej także „Logwin”).3. Dane kontaktowe.Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres poland.IOD@logwin-logistics.com lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Inspektor Ochrony Danych, Logwin Poland sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „Dane osobowe”.4. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Logwin w celu realizacji procesu rekrutacji wskazanego w formularzu aplikacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przy czym:a) w odniesieniu do Danych podstawowych podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej ,,RODO”, tj. przetwarzanie następuje w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;b) w odniesieniu do Danych dodatkowych podstawę prawną przetwarzania stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO).W przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach przyszłych rekrutacji stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).5. Prawo do cofnięcia zgódJeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych dodatkowych lub zgodę na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do cofnięcia którejkolwiek (lub obu) zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.W razie cofnięcia danej zgody, dane objęte daną zgodą przetwarzane na jej podstawie zostaną niezwłocznie usunięte.Zgodę można cofnąć poprzez napisanie do nas wiadomości e-mail na adres poland.wycofaniezgody@logwin-logistics.com lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Inspektor Ochrony Danych, Logwin Poland sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „Dane osobowe”.6. Okres przetwarzania danychDane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 3 lat. W razie cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę - dane te zostaną niezwłocznie usunięte.7. Odbiorcy danychPrzewidywane kategorie odbiorców danych: to dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting, dostawcy systemów informatycznych.8. Przysługujące Panu/Pani prawaPrzysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, w tym otrzymania ich kopii, prawdo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę). Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Logwin nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.9. Przekazywanie danych do państw trzecich.Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Piaseczno - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


39 090
14 599