.
Referent / Specjalista w Dziale Księgowości.
 • bydgoszcz
Referent / Specjalista w Dziale Księgowości.
Bydgoszcz, bydgoszcz, Polska
eGospodarka.pl
5. 8. 2022
Informacje o stanowisku

Opis stanowiska

podany przez pracodawcę:

  referenta / specjalisty

w Dziale Księgowości

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Wymagania stawiane pracownikowi:

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • doświadczenie zawodowe - minimum 2 lata praktyki na podobnym stanowisku,
  w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty – minimum 3 lata praktyki,
 • praktyczna wiedza w zakresie podatku od towarów i usług,
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów o finansach publicznych,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, w tym pracy zespołowej,
 • komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • skrupulatność, terminowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu ekonomicznym (finanse, rachunkowość),
 • doświadczenie zawodowe w kwestiach związanych z podatkami,
 • znajomość programu finansowo-księgowego SIMPLE ERP.
 • Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w prestiżowej Uczelni,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • atrakcyjny pakiet socjalny.
 • Firma oferuje:

  Pisemne oferty zawierające m.in. list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające wykształcenie należy składać do 15 sierpnia 2022 r. za pomocą przycisku aplikacyjnego.

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).

  Załącznik do ogłoszenia

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kandydaci do pracy

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (Uczelnia).

  2. Pana/Pani dane osobowe uzyskane w związku z udziałem w prowadzonej przez nas rekrutacji będą przetwarzane:

   1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia przez nas niezbędnych czynności zmierzających do zawarcia umowy, przy czym ostatecznie umowa może nie zostać zawarta,

  2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 22 ¹ Kodeksu Pracy – w celu pozyskania informacji niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu rekrutacyjnego,

  3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO w celu:

  a) umożliwienia nam nawiązania bezpośredniego i szybkiego kontaktu za pośrednictwem e-mail lub numeru telefonu,

  b) ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacyjnego.

  3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko i niezwłocznie niszczone po jej zakończeniu.

  4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

  1) żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

  2) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  3) sprzeciw wobec przetwarzania,

  4) przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

  5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

  6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę to przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, ale cofnięcie to nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, taki jak współpracująca z nami kancelaria prawna.

  9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

  10. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

  11. W celu skontaktowania się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani przesłać do nas list na adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD” lub wysłać wiadomość e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: .

  Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko referenta/ specjalisty w Dziale Księgowości CM.

  Polecamy inne podobne oferty pracy

  Bydgoszcz - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  38 576
  13 898