.
REFERENT/PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW WS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W DZIALE DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH (DS.131.29.2022)
  • Katowice
REFERENT/PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW WS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W DZIALE DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH (DS.131.29.2022)
Katowice, Francuska 70, 40-028 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
14. 5. 2022
3 060 - 3 180 PLN (Wynagrodzenie brutto)
Informacje o stanowisku

- Więcej informacji na stronie: http://www.mops.katowice.pl
- Informacja o naborze DS.131.29.2022
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach poszukuje kandydatów na:
stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/inspektor ds. rozpatrywania wniosków ws. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Dziale ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych zatrudnienie na czas określony związku z długotrwałą nieobecnością stale zatrudnionego pracownika do końca 2023 roku
- Liczba lub wymiar etatu 1 etat
- Zakres zadań na stanowisku:
1) rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2) przygotowywanie decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
3) przyjmowanie stron w ramach postępowania administracyjnego
4) prowadzenie postępowania w sprawach zmiany/uchylanie decyzji przyznającej świadczenia
5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku
Warunki pracy na proponowanym stanowisku obejmują między innymi :
1) wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem,
2) praca w siedzibie MOPS przy ul. Francuskiej 70 ( budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie windy oraz toalet
3) wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych,
4) kontakt telefoniczny, osobisty i kanałami komunikacji elektronicznej z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.
- Naszym pracownikom oferujemy: stabilne zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę wynagrodzenie miesięczne złożone z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku stażowego w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka", nagrody roczne i półroczne, nagrody jubileuszowe, pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki remontowe, pakiet Medicover sport), możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian, możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, rozwój osobisty i zawodowy możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach, możliwość uzyskania dofinansowania do podyplomowych studiów kierunkowych, możliwość nieodpłatnego korzystania z biblioteki zakładowej.
- Godziny pracy: 7:30-15:30.

Inne wymagania
Wymagania niezbędne:
wykształcenie: co najmniej średnie
1) posiadanie obywatelstwa polskiego
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) bardzo dobra znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych
5) znajomość przepisów KPA
6) wysoki poziom umiejętności z zakresu analizy i rozwiązywania zadań problemowych w oparciu o posiadaną dokumentację dotyczącą sytuacji dochodowej wnioskodawcy
7) umiejętność pracy w warunkach monitoringu ilościowego i jakościowego
8) systematyczność
9) umiejętność dobrej organizacji pracy
10) umiejętność pracy w zespole
11) opanowanie
12) obsługa komputera
Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
Praktyczna umiejętność przygotowywania decyzji administracyjnych, staż pracy w komórkach lub jednostkach zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, znajomość specjalistycznych programów do obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego

Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę w zastępstwie

System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną

Zmianowosc
jedna zmiana

Wyksztalcenia
średnie ogólnokształcące, brak

Polecamy inne podobne oferty pracy

Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


45 295
15 549