.
Referent
 • Słupsk
Referent
Słupsk, Słupsk, pomorskie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Referent


Izba Administracji Skarbowej w GdańskuDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających

w Trzecim Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym w Słupsku

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu

 • praca wykonywana przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzinmiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek posiada windę

 • budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego
 • Analizuje informacje o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych oraz sporządza plany kontroli
 • Analizuje oświadczenia majątkowe, ryzko zewnętrzne i wewnętrzne
 • Sporządza plany kontroli podatkowej
 • Koordynuje sprawozdawczość realizowaną przez urząd skarbowy
 • Analizuje realizację zadań w podstawowych obszarch działalności urzędu skarbowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) lub współpracy z tymi organami - obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  ul. Długa 75/76

  80-831 Gdańsk

  Aplikacje można złożyć w skrzynce podawczej ustawionej w przedsionku Izby Administracji Skarbowej przy wejściu głównym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Praca Słupsk
 • Słupsk - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  155 509
  22 741