.
Radca Prawny - Koordynator Zespołu Procesowego i Zamówieniowego.
  • warszawa
Radca Prawny - Koordynator Zespołu Procesowego i Zamówieniowego.
Warszawa, warszawa, Polska
eGospodarka.pl
24. 6. 2022
Informacje o stanowisku

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:Twoje przyszłe zadania: przygotowywanie oraz prowadzenie postępowań sądowych/arbitrażowych o szczególnym znaczeniu lub o znacznej wartości;rozdział zadań pomiędzy radców prawnych z Zespołu Procesowego i Zamówieniowego oraz koordynacja ich bieżącej pracy;nadzór nad postępowaniami sądowymi oraz odwoławczymi prowadzonymi przez radców prawnych z Zespołu Procesowego i Zamówieniowego, raportowanie ich przebiegu;bieżące współdziałanie z jednostkami wewnętrznymi spółki w celu gromadzenia, oceny oraz weryfikacji materiału będącego podstawą przygotowania, wniesienia pism procesowych oraz dalszego prowadzenia środków zaskarżania;koordynowanie działań i współpracy związanych z przygotowywaniem oraz prowadzeniem postępowań sądowych/arbitrażowych/odwoławczych we współpracy z zewnętrznymi Kancelariami Prawnymi, ekspertami i biegłymi;współdziałanie z radcami prawnymi z Zespołu Radców Prawnych oraz w Pionie Produkcji, przygotowującymi oraz prowadzącymi postępowania sądowe/arbitrażowe, udzielanie im wsparcia poprzez konsultacje, dzielenie się doświadczeniem, rozwiązaniami/pomysłami, wypracowanymi wzorami;zapewnienie spójności działań spółki w ramach postępowań przed sądami powszechnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą, uczestniczenie w procesie konsultacji społecznych aktów prawnych oraz w spotkaniach i konferencjach dot. rozwiązań branżowych oraz postępowania przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą;ustalanie celów rozwojowych dla oraz ocena okresowa (w tym omawianie założeń, wyników i ustaleń) radców prawnych z Zespołu Procesowego i Zamówieniowego;gromadzenie, analiza informacji nt. przedmiotu i przebiegu wszystkich postępowań sądowych/arbitrażowych i odwoławczych prowadzonych z udziałem spółki, przygotowywanie na ich podstawie stosownych informacji, odpowiedzi, zestawień; przygotowanie nowego w ramach spółki Rejestru Spraw Sądowych i Odwoławczych, organizacja, opieka oraz nadzór nad przebiegiem praktyk studenckich w Zespole Radców Prawnych; Wymagania stawiane pracownikowi:Oczekujemy od Ciebie: wykształcenia wyższego prawniczego oraz wpisu na listę radców prawnych;przynajmniej 10 -letniego doświadczenia w przygotowywaniu i prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi (głównie w zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego);przynajmniej 5 -letniego doświadczenia w przygotowywaniu odwołań, przystąpień, skarg oraz w świadczeniu zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą (głównie w zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego);doświadczenia w koordynowaniu pracą radców prawnych;doświadczenia w postrzeganiu i ocenie szans w poszczególnych stadiach postępowania;praktycznej znajomości procedury cywilnej potwierdzonej udziałem w sporach o łącznej wartości, co najmniej 30 mln zł oraz form ADR, tj. negocjacji, mediacji i arbitrażu - jako alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów; praktycznej znajomości prawa materialnego cywilnego w zakresie zobowiązań, w tym w szczególności umów nazwanych mających zastosowanie w procesie inwestycyjnym, a także ustaw branżowych (prawa zamówień publicznych w tym orzeczeń KIO w zakresie odnoszącym się do organizacji, pozyskiwania i realizacji robót budowlanych), jak i wzorów i procedur „FIDIC";rozwiniętych umiejętności analitycznych i organizacyjnych w tym współdziałania z prawnikami kancelarii zewnętrznych, ekspertami, biegłymi oraz kadrą inżynierską;komunikatywności, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz umiejętności pracy w zespole;umiejętności wystąpień publicznych oraz obrony własnej argumentacji;znajomości języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2, szczególnie terminologii prawniczej;dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office oraz prawa jazdy kat. B; Firma oferuje:U nas znajdziesz: System premiowySekcje sportoweDzień wolny w urodzinyUbezpieczenie na życiePrywatną opiekę medycznąWymiany międzynarodoweCiekawy program szkoleńDobrą atmosferę w pracy

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


39 090
14 599