.
RADCA PRAWNY
  • Łódź
RADCA PRAWNY
Łódź, Źródłowa 52, 91-735 Łódź, powiat: m. Łódź, woj: łódzkie
Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi
5. 5. 2023
od 6 000 PLN (Wynagrodzenie brutto)
Informacje o stanowisku

- wydawanie opinii prawnych, udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowego z zakresu działalności urzędu
- sprawowanie zastępstwa prawnego na rzecz Szefa CWCR w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami
- opiniowanie i sporządzanie umów cywilno-prawnych, regulaminów i procedur wewnętrznych obowiązujących w urzędzie
- opiniowanie projektów orzeczeń administracyjnych wydawanych przez jednostki organizacyjne urzędu
- opiniowanie propozycji zmian, uchylania i wydawania nowych aktów prawnych z zakresu działalności urzędu
- udział w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych w sprawach wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową na podstawie przepisów Działu XVI ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
- koordynowanie pracy Zespołu Prawnego

Inne wymagania
- doświadczenie zawodowe 3 lata w zakresie obsługi prawnej, w tym 1 rok w zakresie obsługi organu administracji publicznej
- znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o dostępie do informacji publicznej
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu MS Office
- umiejętność obsługi systemu informacji prawnej Lex
- znajomość specyfiki pracy służb mundurowych
- znajomość ustawy o obronie Ojczyzny
- uprawnienia radcy prawnego - wpis na listę radców prawnych
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy i pracy zespołu
- komunikatywność
- umiejętność zwięzłego formowania myśli
- odporność na stres

Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę na okres próbny

System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną

Zmianowosc
jedna zmiana

Wyksztalcenia
wyższe (w tym licencjat), kierunek: Prawo

Polecamy inne podobne oferty pracy

Łódź - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


160 505
28 748