.
Quality Assurance Specialist
 • Warsaw
Quality Assurance Specialist
Warszawa, Warsaw, Masovian Voivodeship, Polska
Ingersoll Rand
18. 1. 2024
Informacje o stanowisku

Quality Assurance Specialist

Miejsce pracy: Warszawa

Technologies we use

Expected

 • Jira
 • Selenium

Optional

 • JavaScript
 • TypeScript

Operating system

 • Windows

Your responsibilities

 • Set up and manage test environments for thorough testing of web applications
 • Develop, execute, and maintain test scenarios across various aspects of the software: manual and automated testing of web applications, including functional, integration, regression, and performance testing
 • Implement and expand a test framework within the existing codebase, ensuring its integration and effectiveness across all development stages
 • Educate and lead the team in adopting best test practices, ensuring a culture of quality and excellence
 • Continuously evaluate and improve testing strategies and methodologies
 • Collaborate closely with the development team for test planning, execution, and defect resolution
 • Contribute to the development of automated testing tools and scripts as needed
 • Collaborate closely with cross-functional teams and other QA specialists to ensure quality throughout the software development lifecycle

Our requirements

 • Strong experience in software quality assurance, particularly in implementing and managing test frameworks
 • Proficient in setting up and managing test environments
 • Demonstrated ability in writing and executing comprehensive test plans and cases
 • Hands-on experience with automated testing tools (e.g., Selenium, Cypress) and test management software (e.g., JIRA)
 • Strong knowledge of web technologies and experience in API testing
 • Excellent communication skills, with the ability to lead and educate others in QA methodologies
 • Problem-solving mindset with meticulous attention to detail

Optional

 • Experience with continuous integration and delivery (CI/CD) practices
 • Familiarity with Docker, and cloud environments for test setup
 • Programming skills for test automation (JavaScript, TypeScript)
 • Knowledge in performance testing

What we offer

 • Competitive base salary, ensuring fair compensation for your skills and experience
 • Yearly performance-based bonus, rewarding your hard work and dedication
 • We are all owners of the company! Stock options that align your interests with the companys success
 • Private Medical Care, ensuring your well-being is taken care of
 • Cafeteria / Holiday subsidy to support your leisure time and work-life balance
 • Hybrid work model, providing flexibility and work-life balance
 • Stable working environment, focusing on long-term cooperation and mutual growth
 • Opportunities for professional growth and development, including Technical, Professional, and Skills Training in all required tools & individual development plan with internal Mentorship program
 • Collaborative, multicultural work environment with a team of dedicated professionals, fostering innovation and teamwork

Benefits

 • private medical care
 • sharing the costs of professional training & courses
 • remote work opportunities
 • flexible working time
 • coffee / tea
 • employee referral program
 • international environment

We are seeking a Quality Assurance Specialist with a blend of skills in testing, test framework development, and best practices implementation. This role involves setting up test environments, running multiple test scenarios, and integrating a comprehensive test framework across our codebase. The ideal candidate will be instrumental in guiding our team towards best testing practices and ensuring the highest quality of our web applications.

Ingersoll Rand

Ingersoll Rand, with over 150 years of history, is a global leader in flow control technology, offering engineered solutions to operational challenges with a focus on reliability, efficiency, and lower energy expenditures. Learn more about our company: https://www.irco.com/pl-pl/

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gardner Denver Polska sp. z o.o. z siedzibą w: Cholerzyn 467, 32-060 Liszki (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: agnieszka.tomaszewicz@gardnerdenver.com.
Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: maks. 1 roku od zakończenia publikacji ogłoszenia.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: agnieszka.tomaszewicz@gardnerdenver.com.

 • Praca Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  191 993
  27 233