.
Project Owner
 • Gdańsk
Project Owner
Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Polska
BPMRIDERS
6. 2. 2024
Informacje o stanowisku

BPMRIDERS poszukuje doświadczonego i zaangażowanego Project Ownera, który będzie pełnił kluczową rolę w zarządzaniu procesami utrzymaniowymi systemów klasy CRM/ERP (a także rozwojowymi) oraz zapewniał najwyższą jakość szkoleń i materiałów dla użytkowników.

Kandydat powinien posiadać doskonałe umiejętności zarządzania projektami, zdolność analizy i doskonalenia procesów, a także umiejętność skutecznej komunikacji z różnymi zespołami.

Zależy nam na relacji długofalowej.


Obowiązki:


 • Zrozumienie procesów biznesowych w organizacji.
 • Dogłębne zaznajomienie się z systemem i istniejącymi integracjami.
 • Zarządzanie organizacją wsparcia dla użytkowników (helpdesk)
 • Zarządzanie projektami rozwojowymi:
 • Planowanie, monitorowanie i kontrola postępu projektów.
 • Koordynacja zespołów projektowych oraz zewnętrznych dostawców.
 • Zapewnienie zgodności z terminami i budżetem.


 • Zarządzanie szkoleniami:
 1. Opracowywanie strategii zapewnienia jakości w dziedzinie szkoleń i materiałów dla użytkowników.
 2. Projektowanie programów szkoleniowych zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.
 3. Zarządzanie przygotowaniem i organizacją szkoleń.
 4. Prowadzenie ocen jakości szkoleń i dostosowywanie procesów w celu ciągłego doskonalenia.


 • Współpraca zespołowa:
 1. Skuteczna komunikacja z różnymi zespołami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.
 2. Utrzymywanie pozytywnych relacji z interesariuszami projektów i szkoleń.
 3. Rozwiązywanie konfliktów i stymulowanie efektywnej współpracy.


 • Analiza ryzyka:
 1. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z projektami i szkoleniami.
 2. Wdrażanie działań mających na celu minimalizację ryzyka i zapewnienie płynności działań.


 • Doskonalenie procesów - analiza efektywności procesów związanych z wdrożeniami i szkoleniami.
 • Wdrażanie usprawnień mających na celu zwiększenie efektywności i osiągnięcie lepszych wyników.


Wymagania: • Doświadczenie na stanowisku Project Ownera, Kierownika Projektu lub podobnej roli.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zarządcze i negocjacyjne.
 • Zdolność do pracy pod presją czasu oraz elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków.
 • Znajomość zagadnień związanych z jakością szkoleń i metodami oceny efektywności szkoleń.

 • Praca Gdańsk
 • Project Manager Gdańsk
 • Gdańsk - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  163 296
  23 627