.
PRAKTYKA/STAŻ INŻ.ELEKTROTECHNIKA I TELETECHNIKA
  • Kraków
PRAKTYKA/STAŻ INŻ.ELEKTROTECHNIKA I TELETECHNIKA
Kraków, Kraków, Małopolskie, Polska
Victoria
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Zakres obowiązków:
• przestrzega zasad i przepisów BHP,
ochrony ppoż., ochrony
przeciwporażeniowej, ochrony
środowiska oraz ergonomii podczas
wykonywania odbioru i kontroli stanu
technicznego instalacji w obiektach
budowlanych,
• przeprowadza oględziny instalacji
elektrycznej,
• sprawdza poprawność zainstalowania
odbiorników i elementów instalacji
elektrycznej,
• przygotowuje instalację do
przeprowadzenia kontroli stanu
technicznego instalacji elektrycznej,
• przygotowuje dokumentację techniczną
do uruchomienia i odbioru instalacji
elektrycznej.
-Przygotowywanie do
odbioru oraz
wykonywanie pomiarów
parametrów instalacji
i urządzeń elektrycznych
w obiektach
budowlanych

Polecamy inne podobne oferty pracy

Kraków - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 620
22 254