.
Pracownik Dziekanatu
  • Bydgoszcz
Pracownik Dziekanatu
Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Polska
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
23. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy zatrudni Pracownika do Dziekanatu. Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym. 
Zakres obowiązków na oferowanym stanowisku to m.in.: • Prowadzenie dokumentacji studenckiej • Obsługa studentów i kandydatów na studia, • planowanie zajęć • bieżące prace biurowe, • obsługa interesantów.
Wymagania: • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office, • obsługa urządzeń biurowych, • bardzo dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie, systematyczność, • zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane prace, • samodzielność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, • wysoka kultura osobista, • umiejętność komunikacji i współpracy w zespole.
Oferujemy: • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę na pełen etat, • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i wiedzy, • możliwość rozwoju zawodowego.
Klauzula zgody dla kandydatów do pracy Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
…………………………… (data, podpis)
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Zgodnie z art. 13Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem: @
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 108);
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb przyszłych rekrutacji przez 1 rok.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ww. rozporządzenia;
6) podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów rekrutacji. Potwierdzam zapoznanie się z informacją:
…………………………… (data, podpis)

Polecamy inne podobne oferty pracy

Bydgoszcz - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


131 242
22 157