.
Pracownik ds. wdrażania projektów unijnych
 • Warszawa
Pracownik ds. wdrażania projektów unijnych
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
23. 9. 2022
Informacje o stanowisku

Stanowisko ds. wdrażania projektów unijnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów wraz z kompletem załączników do przekazania właściwej instytucji, celem pozyskania środków Unii Europejskiej,
 • sporządzanie umów o dofinansowanie i aneksów do umów o dofinansowanie dla właściwych programów operacyjnych / inicjatyw Komisji Europejskiej (w tym CEF),
 • prowadzenie sprawozdawczości z przygotowania / realizacji projektów oraz informowanie właściwych instytucji o stanie realizacji projektów w fazie przygotowania,
 • sporządzanie wniosków o płatność w ramach programów operacyjnych / inicjatyw Komisji Europejskiej (w tym CEF) wraz ze sporządzaniem zestawień i kompletowaniem załączników potwierdzających wykonany zakres rzeczowy i poniesione wydatki,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania instytucji kontrolujących i audytorów w celu wypełnienia wymogów zapisów wytycznych w tym zakresie.


Wymagane kwalifikacje:


 • wykształcenie wyższe, 
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum 1 rok na stanowiskach związanych z inwestycjami,
 • wiedza zawodowa w zakresie funduszy unijnych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.


Co zyskasz?


 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny


Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


182 801
29 222