.
Pracownik do Działu Kasy
 • warszawa
Pracownik do Działu Kasy
Warszawa, warszawa, Polska
KWITNĄCA SP. Z O.O. (E.LECLERC Bielany)
24. 6. 2022
Informacje o stanowisku

Pracownik do Działu KasyMiejsce pracy: WarszawaTwój zakres obowiązków

 • Zapewnienie profesjonalnej obsługi klientów
 • Budowanie dobrych relacji z klientami
 • Obsługa kasy fiskalnej i rozliczanie środków płatniczych
 • wykonywanie poleceń przełożonego
Nasze wymagania
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym
 • Umiejętność do pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy
 • Otwartość i uprzejmość
To oferujemy
 • Zatrudnienie w oparciu o umowa o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kwitnąca Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie (01-904) przy ul. Aspekt 79 | NIP: 1181493589.
Inspektor danych osobowych: administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym każda osoba fizyczna może się kontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: e.leclerc@informania.pl. Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Krystian Erens.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: w związku z procesem rekrutacyjnym Pani/Pana dane osobowe, przetwarzać będziemy zakresie wskazanym w przepisach kodeksu pracy – podtawa prawna art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych wykraczających poza przepisy kodeksu pracy, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Odbiorcy danych osobowych: dostęp do Pani/Pana danych osobowych, mają nasi pracownicy i współpracownicy, którzy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a także podmioty wspierające administratora danych w procesie rekrutacji (świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne).
Okres przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania procesu rekrutacji tj. maksymalnie przez okres 3 miesięcy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będziemy przetwarzać przez okres 12 miesięcy od daty ich pozyskania.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody zgodnie z z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Przysługujące prawa i uprawnienia: posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W każdej chwili, w przypadku kiedy uzna Pani/Pan, że przetwarzane przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa – przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacje dodatkowe: Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Kwitnąca sp. z. o.o. osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, w celu rekrutacji na inne stanowiska pracy, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Kwitnąca sp. z. o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na inne stanowiska pracy”.
Na przesyłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji Wersja dokumentu 1.0
Dokument opracowany przez Inspektora Ochrony Danych Obowiązuje od: 01.01.2021
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: w związku z procesem rekrutacyjnym Pani/Pana dane osobowe, przetwarzać będziemy zakresie wskazanym w przepisach kodeksu pracy – podtawa prawna art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych wykraczających poza przepisy kodeksu pracy, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Odbiorcy danych osobowych: dostęp do Pani/Pana danych osobowych, mają nasi pracownicy i współpracownicy, którzy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a także podmioty wspierające administratora danych w procesie rekrutacji (świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne).
Okres przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania procesu rekrutacji tj. maksymalnie przez okres 3 miesięcy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będziemy przetwarzać przez okres 12 miesięcy od daty ich pozyskania.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody zgodnie z z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Przysługujące prawa i uprawnienia: posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W każdej chwili, w przypadku kiedy uzna Pani/Pan, że przetwarzane przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa – przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacje dodatkowe: Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Kwitnąca sp. z. o.o. osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, w celu rekrutacji na inne stanowiska pracy, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Kwitnąca sp. z. o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na inne stanowiska pracy”.
Na przesyłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji Wersja dokumentu 1.0
Dokument opracowany przez Inspektora Ochrony Danych Obowiązuje od: 01.01.2021

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


35 967
13 007