.
Praca w jednostce budżetowej
  • Oleśnica
Praca w jednostce budżetowej
Oleśnica, Oleśnica, Dolnośląskie, Polska
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko: księgowa/księgowy
Warunki pracy
• praca administracyjno-biurowa (komputer – praca przy monitorze powyżej 4 godz. dziennie)
• miejsce pracy: Oleśnica
• wymiar etatu: ½ etatu z możliwością przejścia na pełen etat
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z planem kont i w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych
• Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
• Prowadzenie ewidencji i rejestrów zakupów
• Obsługiwanie systemu zapotrzebowania środków oraz sprawozdawczości TREZOR
• Obsługiwanie bankowości elektronicznej VIDEOTEL ( wydruki wyciągów bankowych, wprowadzanie zleceń przelewów)
• Rozliczanie delegacji
• Rozliczanie stanów magazynowych
• Obsługa programu QNT
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
• wykształcenie: min. średnie ekonomiczne
• doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lat doświadczenia zawodowego w księgowości
• biegła znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych przepisów dotyczących jednostek budżetowych
• umiejętność obsługi komputera
• komunikatywność
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
• odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność oraz terminowość
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
• CV
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Termin i miejsce składania dokumentów:
• Dokumenty należy złożyć do: 2023/03/20
• Decyduje data: wpływu oferty
• Miejsce składania dokumentów:
ul: Zamkowa 4
56-400 Oleśnica
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Oleśnica - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


135 826
23 592