.
POMOC KUCHENNA
  • Wrocław
POMOC KUCHENNA
Wrocław, Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskie
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
23. 11. 2022
od 3 010 PLN (Wynagrodzenie brutto)
Informacje o stanowisku

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Pobieranie produktów spożywczych z magazynu żywnościowego AWL oraz jego odpowiedni rozdział w magazynach przykuchennych; Wykonywanie obróbki wstępnej warzyw i ziemniaków; Wykonywanie bieżących czynności pomocniczych w kuchni; Wykonywanie prac porządkowych w zmywalni naczyń stołowych oraz obsługa maszyn do mycia naczyń; Utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarnych, stołówek oraz pomieszczeń pomocniczych; Utrzymywanie porządku w miejscu pracy oraz dbałość o czystość narzędzi pracy, sprzętu gastronomicznego i sprzętu stołowo-kuchennego; Wypełnianie rejestrów mycia i dezynfekcji pomieszczeń zgodnie z dokumentacją HACCP po wykonaniu czynności; Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni; Pomoc przy rozdziale i wydawaniu posiłków na punktach wydawczych; Przestrzeganie przepisów obowiązujących w dziale żywnościowym.
Praca w godzinach 7:30-15:30
Praca na czas określony, docelowo współpraca długoterminowa.
Termin składania dokumentów: do dnia 05.12.2022 r.
Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście, droga pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub na adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska).

Inne wymagania
Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: Wykształcenie: podstawowe/zawodowe, Dyspozycyjność ( praca zmianowa ), Znajomość zasad systemu HACCP ( w tym GMP i GHP ), Obowiązkowe aktualne badania do celów sanitarnoepidemiologicznych do wglądu podczas rozmowy rekrutacyjnej. Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli minimum ZASTRZEŻONE, a w przypadku jego nieposiadania wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w tym zakresie i złożenie w dniu zatrudnienia w AWL Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz 742) Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o:
- zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą,
- nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby.
Mile widziane: dodatkowe kompetencje: Mile widziane doświadczenie pracy w żywieniu zbiorowym.

Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę na okres próbny

System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną

Zmianowosc
trzy zmiany

Wyksztalcenia
podstawowe

Polecamy inne podobne oferty pracy

Wrocław - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


131 242
22 157