.
Opiekun w żłobku
  • Kraków
Opiekun w żłobku
Kraków, Kraków, Małopolskie, Polska
Właściciel
23. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Opis oferty pracy:
Klub dziecięcy „Dziecięcy Zakątek” ul. Podlesie 5/35 w Krakowie zatrudni osobę na stanowisku opiekun.
Nasze oczekiwania:
- praca i zabawa z dziećmi sprawia ci radość,
- cechuje cię kreatywność i otwartość na potrzeby dziecka.
Obowiązki:
Do obowiązków opiekuna należy w szczególności czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci, zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, wspomaganie dzieci w czynnościach samoobsługowych, współprowadzenie zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie zgodnie z potrzebami kandydata,
- pracę w przyjaznej atmosferze, kameralnej placówce (15 dzieci), w grupie prowadzonej przez dwóch lub trzech opiekunów.
Oferta kierowana jest również do studentów.
Zapraszamy na nasza stronę http://dzieciecyzakatek.com
Kwalifikacje
Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:
1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
2) średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (Jeżeli osoba ta nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Kraków - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


135 122
22 781