.
Operator służby kontroli ruchu statków
 • Świnoujście
Operator służby kontroli ruchu statków
Świnoujście, Świnoujście, zachodniopomorskie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Operator służby kontroli ruchu statków


Urząd Morski w SzczecinieDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Operator służby kontroli ruchu statków

w Inspektoracie Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego - Świnoujście

Warunki pracy •  praca w systemie równoważnym z użyciem komputera powyżej czterech   godzin dziennie,

 •  praca z użyciem radiotelefonów i radarów,

 •  nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 •  częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 •  brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,

 •  brak przystosowania ciągów komunikacyjnych w budynku dla osób     niepełnosprawnych,

 •  częsta konieczność korzystania ze schodów kręconych w komunikacji   między salą operatorską a pomieszczeniami biurowymi piętro niżej,

 •  sala operatorska na wysokości 10-tego piętra w budynku wyposażonym w   windę towarową bez możliwości przywoływania między przystankami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dba o utrzymanie bezpieczeństwa ruchu morskiego w obsługiwanym obszarze, za pomocą narzędzi systemu VTS oraz dostępnej informacji, świadczenie serwisu informacyjnego (Information Service) i serwisu organizacji ruchu statków (Traffic Organization Service) zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
 • Rozpowszechnia drogą radiową informacje nawigacyjne i hydrologiczno-meteorologiczne, w tym ostrzeżenia zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
 • Realizuje w stosunku do statków i obiektów portowych zadania regionalnego punktu kontaktowego.
 • Informuje i uruchamia działania służb kapitanatów portów, Inspekcji Morskiej, Straży Granicznej, innych służb VTS na trasie przepływu statku w przypadku otrzymania zgłoszenia o uchybieniach statku w zakresie bezpieczeństwa nawigacji statku, jego uchybień do wymogów wynikających z ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz uchybień do właściwego przekazywania informacji o przewożonych ładunkach niebezpiecznych i zanieczyszczających.
 • Świadczy serwis asysty (Maritime Assistance Services) morskiej zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
 • Przekazuje służbom kapitanatów portów wszelkie informacje o ujawnionych niesprawnościach oznakowania nawigacyjnego, przeszkodach dla ruchu statków, incydentach, wypadkach, nagłych zdarzeniach i zarejestrowanych wykroczeniach przeciwko określonemu w przepisach portowych porządkowi portowemu, w celu dalszego procedowania.
 • Prowadzi stały nasłuch radiowy i korespondencję radiową zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Wspomaga przebieg akcji ratowania życia na morzu a w innych sytuacjach awaryjnych, przeprowadza działania zgodnie z procedurami przypisanymi Służbie VTS oraz sporządza raporty do tych procedur.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o specjalności Inżynieria Ruchu Morskiego lub wyższe i dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym lub wyższe i kurs IALA
 • uprawnienia do obsługi urządzeń radiotelefonicznych w służbie morskiej
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętnośc podejmowania szybkich decyzji
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • operatywność
 • znajomość prawa międzynarodowego i krajowego dotyczącego uprawiania żeglugi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dyplomu morskiego na poziomie operacyjnym w dziale pokladowym w przypadku wykształcenia wyższego
 • kopia ukończenia kursu IALA w przypadku wykształcenia wyższego
 • kopia uprawnień do obsługi urządzeń radiotelefonicznych w służbie morskiej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:  W związku z zagrożeniem związanym z wirusem SARS-Co2v dokumenty należy przesłać na adres:  Urząd Morski w Szczecinie

  Pl. Stefana Batorego 4

  70-207 SzczecinInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • WYMAGANE DOKUMENTY TJ. ŻYCIORYS (C.V.), LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.

 • WYNAGRODZENIE ZASADNICZE: 4600,00 ZŁ BRUTTO

  + DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Świnoujście - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


155 480
22 737