.
Operator Maszyn Wtryskowych
 • Wrocław
Operator Maszyn Wtryskowych
Wrocław, Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Polska
Milkrite Interpuls Sp. z o.o.
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Operator Maszyn Wtryskowych

Miejsce pracy: Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • Odbieranie gotowych wyrobów z maszyny wtryskowej
 • Wsparcie Ustawiacza przy uruchomianiu procesu wtrysku
 • Przeprowadzanie czynności konserwacyjnych maszyn i form
 • Praca w systemie III zmianowym od poniedziałku do piątku

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w pracy wykonywanej na danym stanowisku
 • Uprawnienia SEP do 1 KV mile widziane
 • Posiadanie uprawnień do obsługi wózków widłowych mile widziane
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej od poniedziałku do piątku (3 zmiany)
 • Sumienność, dokładność, odpowiedzialność

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • kawa / herbata
 • parking dla pracowników
 • paczki świąteczne

Milkrite Interpuls Sp. z o.o.

W milkrite | InterPuls zajmujemy się produkcją rozwiązań dedykowanych dla farm mlecznych. Mamy zakłady i centra serwisowe na całym świecie, jesteśmy obecni w wielu krajach i jeszcze większej liczbie gospodarstw!

Oferujemy innowacyjne systemy udojowe, inteligentne systemy do zarządzania stadem, serwis maszyn i urządzeń.

Działamy niezależnie w ramach grupy DeLaval.

Jesteśmy zaangażowani w ulepszanie każdego gospodarstwa, z którym się stykamy, budując jaśniejszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla obecnego i następnego pokolenia hodowców bydła mlecznego.

Zobacz więcej na www.milkrite-interpuls.com.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku rekrutacjiWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych przez MILKRITE INTERPULS SP. Z O.O z siedzibą we Wrocławiu (ul. Ibn Siny Awicenny 23,54-611 Wrocław) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.Zostałem poinformowany, o tym, że:1.Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest MILKRITE INTERPULS SP. Z O.O z siedzibą we Wrocławiu (ul. Ibn Siny Awicenny 23,54-611 Wrocław), dalej: Spółka.2.Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę – w ramach następujących etapów:1. nawiązanie kontaktu z kandydatem;2. zebranie informacji o kandydacie, w zakresie określonym w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy (tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata oraz - jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia);3. analiza danych osobowych kandydata w celu porównania ich z przyjętym profilem pracownika na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja;4. praktyczna weryfikacja umiejętności i zdolności kandydata, w tym przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej 5. negocjowanie warunków umowy o pracę.3.Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym ze Spółką w tym podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, prawne lub IT, a także podmiotom powiązanym ze Spółką.4.Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. 5.Przetwarzanie danych osobowych w zakresie imion i nazwiska, danych kontaktowych (adres email, telefon), adres do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu pracy i ich podanie jest konieczne, abym mógł wziąć udział w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”). Przetwarzanie innych, podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji. 6.Dane będą mogły być także przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).7.Brak zgody na udział w obecnej rekrutacji uniemożliwi rozpatrzenie mojej kandydatury.8.W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.9.Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez okres publikacji ogłoszenia oraz 60 dni od zakończenia tej publikacji. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją. 10.Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Polecamy inne podobne oferty pracy

Wrocław - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


131 141
22 232