.
Operator maszyn drogowych
  • bielsk podlaski
Operator maszyn drogowych
Bielsk Podlaski, bielsk podlaski, Polska
Grupa Unibep
15. 5. 2022
Informacje o stanowisku

Obecnie poszukujemy Operatorów maszyn drogowych:walca drogowego - do pracy przy masie bitumicznejrówniarki z umiejętnością obsługi systemów telemetrycznychdo pracy w Oddziale Infrastruktury UNIBEP S.A. Miejsce pracy: budowy realizowane w woj. podlaskim oraz na terenach ościennych. Oczekujemy:uprawnień operatora maszyny kl. III wybranego typu – mile widziane kl. II lub Iwskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowiskudyspozycyjności i mobilności (praca zgodnie z harmonogramem w systemie równoważnym, standardowo codzienne powroty do domu, ale w razie potrzeby – gotowość do pracy w delegacji) Oferujemy:Umowę o pracę w stabilnej polskiej firmie i zatrudnienie również poza sezonemBogaty pakiet socjalny (m.in. Karta FitSport, prywatna opieka medyczna, dofinansowania do wczasów, świadczenia świąteczne, imprezy integracyjne, itp.)Możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie oraz podnoszenia kwalifikacji - zdobywanie kolejnych uprawnień finansowanych przez firmę (w razie potrzeby)Transport firmowy i zakwaterowanie na koszt firmy (w razie potrzeby) Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), dalej zwanym „RODO”, Unibep S.A. z siedzibą przy ulicy 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-02-00-365, KRS: 0000231271 przekazuje następujące informacje:ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCHAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unibep S.A. z siedzibą przy ulicy 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-02-00-365, KRS: 0000231271 (dalej: „Administrator”).Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@unibep.pl lub listownie na adres siedziby Administratora, wskazany w punkcie poprzedzającym.CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHDane osobowe kandydata do pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego.PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHPodstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji oraz podejmowanie działań na żądanie osoby zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),w zakresie określonym przez katalog danych osobowych wynikający z art. . 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),w zakresie wykraczającym poza katalog danych osobowych określonych w art. 221 Kodeksu pracy – wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCHDostęp do Pani/Pana danych będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne archiwizacji i niszczenia dokumentów, portale rekrutacyjne i ogłoszeniowe, operatorzy pocztowi, firmy doradcze i consultingowe, kancelarie prawne), a także inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz obsługi korespondencji z kandydatem.Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę, dane mogą być przekazane do spółek z grupy Unibep w celach określonych w zgodach.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCHDane osobowe będą przechowywane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji, dane przechowywane będą przez okres kolejnych sześciu (6) miesięcy.PRAWA, KTÓRE PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCHPrzysługuje Pani/Panu prawo do:żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.DLACZEGO PODAJE PANI/PAN SWOJE DANE OSOBOWEPodanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury. Pozostałe dane (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCHDane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Bielsk Podlaski - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


45 210
15 134