.
NACZELNIK WYDZIAŁU DS. KONTROLI WYROBÓW BUDOWLANYCH I KIEROWANIA PRACĄ WYDZIAŁU W WYDZIALE WYROBÓW BUDOWLANYCH
  • Katowice
NACZELNIK WYDZIAŁU DS. KONTROLI WYROBÓW BUDOWLANYCH I KIEROWANIA PRACĄ WYDZIAŁU W WYDZIALE WYROBÓW BUDOWLANYCH
Katowice, 40-024 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KATOWICACH
23. 11. 2022
od 6 492,1 PLN (Wynagrodzenie brutto)
Informacje o stanowisku

- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatkę/kandydata na stanowisko: Naczelnika Wydziału ds. kontroli wyrobów budowlanych i kierowania pracą wydziału w Wydziale Wyrobów Budowlanych.
- Wymiar etatu: pełny etat
- Liczba stanowisk pracy: 1
- Miejsce wykonywania pracy: Katowice i teren woj. śląskiego
- Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. kieruje pracą podległych pracowników poprzez podział zadań, w celu zapewnienia terminowego i prawidłowego przeprowadzania kontroli, załatwiania spraw i wykonywania pozostałych zadań,
2. nadzoruje i prowadzi kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz sporządza protokoły kontroli, w celu dokonywania ustaleń dotyczących zgodności z wymaganiami wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i prawidłowego dokumentowania tych ustaleń,
3. kontroluje pod względem merytorycznym i formalnym przygotowywane projekty dokumentów, w tym decyzji, postanowień i rozstrzygnięć oraz przygotowuje projekty rozstrzygnięć i opinii w sprawach o skomplikowanym stanie prawnym i faktycznym, w celu prawidłowego i terminowego załatwiania spraw,
4. nadzoruje dokonywanie analiz i ocen informacji o nieprawidłowościach dotyczących wyrobów budowlanych, w celu ustalenia prawidłowych działań, które należy podjąć dążąc do eliminowania z rynku wyrobów budowlanych niespełniających wymagań,
5. nadzoruje prowadzenie rejestrów i ewidencji, w tym elektronicznych, w celu zapewnienia aktualnych danych i niezwłocznego ich wprowadzania i uzupełniania,
6. nadzoruje sporządzanie wymaganych sprawozdań, zestawień i analiz z działalności wydziału przekazywanych do GUNB i innych organów.
- Co oferujemy: ruchomy czas pracy, możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy, miejsce parkingowe na terenie urzędu, dofinansowanie do wypoczynku pracownika, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dodatek za wieloletnią pracę, który przysługuje po 5 latach pracy w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1% za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku: płaca zasadnicza 6492,10 zł.
- Warunki pracy: praca administracyjno biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, miejsce pracy na IX piętrze w siedzibie Inspektoratu, wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego, konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych windy, podjazd, toalety co drugie piętro, w trakcie wykonywania czynności kontrolnych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Godziny pracy: poniedziałek: rozpoczęcie pracy: 7:00 a 9:00, zakończenie 15:00 a 17:00; wtorek - piątek rozpoczęcie pracy pomiędzy 7:00-8:00, zakończenie 15:00 a 16:00.

Inne wymagania
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wyższe prawnicze,
- doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat pracy w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno budowlanej,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość ustawy o wyrobach budowlanych,
- znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG,
- znajomość ustawy Prawo budowlane,
- znajomość procedury administracyjnej i procedury egzekucyjnej,
- znajomość prawa przedsiębiorców (rozdział 5),
- umiejętność zarządzania ludźmi,
- umiejętności analityczne,
- umiejętności organizacyjne i koordynowania zadań,
- umiejętność obsługi komputera,
- odporność na stres.
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
- doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem,
- wiedza techniczna z zakresu wyrobów budowlanych oraz prawa budowlanego.

Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę na czas określony

System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną

Zmianowosc
jedna zmiana

Wyksztalcenia
wyższe (w tym licencjat)

Polecamy inne podobne oferty pracy

Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


126 276
21 222