.
Młodszy inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków.
  • warszawa
Młodszy inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków.
Warszawa, warszawa, Polska
eGospodarka.pl
15. 5. 2022
Informacje o stanowisku

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:Warunki pracyPraca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.Zakres zadań Przygotowanie i prowadzenie pod kontrolą inspektora prowadzącego inspekcji nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych oraz inspekcji badań klinicznychPrzygotowywanie raportów z inspekcji w celu przedstawienia zgromadzonych danych oraz wniosków z przeprowadzonej inspekcji (pod kontrolą inspektora prowadzącego)Wprowadzanie informacji do stosownych lokalnych i ogólnoeuropejskich baz danych zgodnie z obowiązującymi wytycznymiInterpretowanie i ocena wyników inspekcji w celu przekazania zaleceń pokontrolnych lub działań naprawczych (pod kontrolą inspektora prowadzącego)Wspieranie logistyczne i administracyjne pracowników Departamentu Inspekcji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych Wymagania stawiane pracownikowi:Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe profilowane (medyczne, farmaceutyczne, weterynaryjne lub pokrewne) doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Bardzo dobra znajomość języka angielskiegoZnajomość prawa farmaceutycznego i innych aktów prawnych związanych z badaniami klinicznymi i nadzorem nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczychZnajomość Kodeksu postępowania administracyjnegoUmiejętność stosowanie prawa w praktyceUmiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu i pracy w zespoleUmiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianychUmiejętność radzenia sobie ze stresemUmiejętność analitycznego myśleniaPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowe Łatwość komunikacjiAsertywnośćUmiejętność argumentowaniaPodstawy dyplomacjiSamodzielność i aktywność w działaniu, inicjatywaRzetelność i terminowość

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


45 210
15 134