.
Młodszy asystent
 • Kraków
Młodszy asystent
Kraków, Kraków, małopolskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Młodszy asystent


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w KrakowieMałopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Młodszy asystent

w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz poza nią - wyjazdy służbowe ( kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Praca z zespole, precyzja i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, narażenie na stres, zagrożenie korupcją. Praca administracyjno - biurowa w wymuszonej pozycji ciała z wykorzystaniem zestawu komputerowego powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych. Stanowisko pracy zlokalizowane na II pietrze budynku, brak wind. Pomieszczenie biurowe oświetlone przez światło naturalne i sztuczne. Wejście do budynku przystosowane dla  osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz realizacji programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt.
 • Przygotowywanie korespondencji w zakresie wykonywanych zadań.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w II instancji.
 • Prowadzenie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe Weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Niezbędne posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MC Office
 • Kompetencje behawioralne: odpowiedzialność, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

  ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • O dalszym etapie rekrutacji zostaną powiadomione wyłącznie osoby, które się zakwalifikowały do dalszej części naboru.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Kraków - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


151 313
25 274