.
Młodszy archiwista
 • Warszawa
Młodszy archiwista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Młodszy archiwista


Archiwum Akt Nowych w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Młodszy archiwista do spraw kwerend

w Oddziale III udostępniania zasobu archiwalnego

Warunki pracy

- praca na II piętrze budynku biurowego nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych - brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich,praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie oraz często w magazynach z dokumentami archiwalnymi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wyszukuje informacje i dokumenty w zasobie Archiwum.
 • Udziela informacji o Archiwum i jego zasobie klientom zewnętrznym.
 • Wykonuje kopie dokumentów w ramach realizowanych kwerend oraz sporządza zaświadczenia, uwierzytelnione odpisy, wypisy i reprodukcje.
 • Nalicza należności za wykonane usługi archiwalne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Wiedza z zakresu: znajomości ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikacja
 • Samodzielność
 • Umiejętność analizy i interpretacji danych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Znajomość j. rosyjskiego co najmniej na poziomie A2
 • Znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie A2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Dokument potwierdzający ukończenie kursu archiwalno-kancelaryjnego.
 • Dokument potwierdzający znajomość j. rosyjskiego
 • Dokument potwierdzający znajomość j. angielskiego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Akt Nowych

  ul. Hankiewicza 1

  02-103 Warszawa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


129 952
20 683