.
Koordynator Działu Kadr - preferowana osoba niepełnosprawna
  • Chorzów
Koordynator Działu Kadr - preferowana osoba niepełnosprawna
Chorzów, Chorzów, Śląskie, Polska
Alicja
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Jeżeli czujesz, że praca w Dziale Kadr jest Twoją pasją, masz chęć zdobywania nowych doświadczeń i dalej chcesz rozwijać swoje kompetencje w tym kierunku, jesteś zdyscyplinowana/y, otwarta/y na nowe wyzwania i cechuje Cię wysoka etyka zawodowa, dobrze trafiłaś/eś!
Firma Probet Sp. z o.o., Lider aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poszukuje kandydata na stanowisko:
Koordynator Działu Kadr
Miejsce pracy: Chorzów
Zakres obowiązków: kierowanie, wsparcie oraz rozwój zespołu Kadr, odpowiedzialność za jakość obsługi spraw pracowniczych, przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, nadzór nad poprawnością danych w systemie kadrowo-płacowym i Płatniku, efektywna współpraca z pracownikami pozostałych zespołów, budowa i podtrzymywanie pozytywnych relacji w Firmie.
Oczekiwana: wykształcenie wyższe, minimum 2 lata doświadczenia w obszarze administracji personalnej, dokumentacji kadrowej, praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obsługa programu Płatnik oraz programu kadrowo-płacowego Symfonia, dobra organizacja czasu pracy oraz dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonej pracy, predyspozycje do pełnienia roli Kierownika Działu, do rekrutacji zapraszamy także osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Mile widziane: doświadczenie w delegowaniu zadań i zarządzaniu zespołem. Oferujemy: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia oraz umiejętności, uzgadniane podczas rozmowy rekrutacyjnej, możliwość rozwoju zawodowego i awansu na stanowisko kierownicze, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, dołączysz do gotowego do współpracy zespołu i razem z nami będziesz tworzyć dobrą atmosferę, firmowy parking dla pracowników, Jeżeli posiadasz orzeczenie umiarkowane lub znaczne: prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni roboczych, dofinansowanie za używanie samochodu do celów pozasłużbowych (jeżeli posiadasz pojazd zarejestrowany na siebie), dofinansowanie do kosztów poniesionych za leki, dofinansowanie w wysokości do 40,00 PLN za karnet na siłownię lub basen. Zapraszamy do aplikowania drogą internetową.
UWAGA Osoby które wysyłają swoje CV jak również te ,które są zainteresowane udziałem w kolejnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji”. Kandydaci, którzy przesłali swoje CV bez powyższej klauzuli nie będą mogli brać udziału rekrutacji.
Aplikacji, formularz CV nie zwracamy. Informujemy, iż osobiście kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
INFORMACJA RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO ), informujemy, iż Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych będą Spółki:
1. Probet Pro sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Limanowskiego 9/2 tel. 32/705-08-01; Probet Group S.A., Probet sp. z o.o., Probet Usługi sp. z o.o., Raffen sp. z o.o. z siedzibą w: Chorzowie przy ul. Limanowskiego 9/1 tel. 32/705-08-01 Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych . W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych proszę się z nim skontaktować : tel. 571 305 606, adres mail. iod(at)probet.info.pl Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z pozyskaniem kandydata na pracownika i umówieniem go na spotkanie z przedstawicielami Współadministratora lub Zleceniodawcy, z którym Współadministratorzy podpisali stosowne zlecenie ( art. 6 ust.1 lit. b RODO ) Współadministratorzy będą przetwarzali Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę ( art.6 ust. 1 lit. a RODO ), Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 m-cy lub niezwłocznie zniszczone po otrzymaniu informacji o zatrudnieniu u Zleceniodawcy. Dobrowolnie wyrażoną zgodę można zawsze cofnąć. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie danych zwykłych ( art. 6 ust. 1 lit.a RODO ) lub szczególnej kategorii ( art. 9 ust. 2 lit. a RODO )
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
c) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rekrutacji
d) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Chorzów - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


135 301
22 564