.
Kierownik Technologii i Przygotowania Produkcji
 • Kraków
Kierownik Technologii i Przygotowania Produkcji
Kraków, Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Polska
Sambud Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
6. 2. 2024
Informacje o stanowisku

Kierownik Technologii i Przygotowania Produkcji

Miejsce pracy: Kraków

Twój zakres obowiązków

 • indywidualna odpowiedzialność za realizowanie celów stanowiska oraz powierzone zadania;
 • udział w projektach wdrożeniowych systemu ERP oraz jego obsługa w zakresie: sprawdzania poprawności wprowadzanych danych do systemu, wykonywanie testów systemu, wsparcie merytoryczne pracowników w zakresie systemu oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników z obsługi, monitoring środowiska Klientów oraz zgłaszanie i raportowanie incydentów;
 • tworzenie raportów serwisowych oraz dokumentacji technicznych;
 • wykonywanie zestawień i raportów okresowych, w tym zestawień produkcji wraz z inwentaryzacją dokumentacji przerobowej;
 • nadzór nad dokumentacją oraz jej kontrola;
 • analiza raportów produkcji.

Nasze wymagania

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami;
 • samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
 • znajomość procesów produkcyjnych, magazynowych oraz księgowych;
 • proaktywana postawa w rozwiązywaniu niestandardowych problemów wymagających stałego pozyskiwania dodatkowej wiedzy;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: systemów operacyjnych Microsoft, pakietu Office 365;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność analizowania dużej ilości informacji przekazanej w krótkim czasie;
 • dokładność i skrupulatność;
 • wysoka umiejętność zachowania poufności.

To oferujemy

 • rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę (poprzedzona 3 miesięcznym okresem próbnym);
 • pełny etat;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • dodatkowe benefity – dofinansowanie do karty Multisport.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie

Sambud Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Firma Sambud z siedzibą w Krakowie, działająca od 1992 roku w branży stalowej, prowadzi rekrutację na stanowisko: Specjalista ds. wsparcia i obsługi wagi.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W PROCESIE REKRUTACJIW związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy o gromadzeniu Państwa danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Spółkę pod firmą Sambud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
ADMINISTRATOR:Administratorem Państwa danych jest Sambud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Łowińskiego 9 w Krakowie, 31-752 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000918368, NIP 6780101380.DANE KONTAKTOWE: W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z nami drogą korespondencyjną, telefonicznie lub mailowo:Sambud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łowińskiego 9 31-752 Kraków tel.: (12) 425-92-92 adres e-mail: office@sambud2.com.pl KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:imiona i nazwiska,data urodzenia,podane przez Państwa dane kontaktowe,wykształcenie,przebieg dotychczasowego zatrudnienia.CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH:Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko.Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy jest bowiem niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia przez nas postępowania rekrutacyjnego. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:Okres przetwarzania przez Administratora przekazanych danych osobowych uzależniony jest od wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli wynikiem przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego będzie zatrudnienie Państwa przez Administratora, przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nie dojdzie do zatrudnienia Państwa przez Administratora, przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane po zakończeniu postepowania rekrutacyjnego. KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH:Podanie przez Państwa ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacyjnego. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w podstępowaniu rekrutacyjnym. UPRAWNIENIA: Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo do :dostępu do danych;sprostowania danych;usunięcia danych;ograniczenia przetwarzania danych;przenoszenia danych;sprzeciwu wobec przetwarzania;cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (cofnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim cofnięciem).Przysługuje Państwu również prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ponieważ przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody skutkować będzie niezwłocznym zaprzestaniem dalszego przetwarzani prze Administratora przekazanych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które zostały wykonane przed cofnięciem zgody. Cofnąć zgodę mogą Państwo poprzez poinformowania o tym Administratora w sposób, który będzie wyraźnie wskazywać Państwa tożsamość, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail z adresu, którego wcześniej Państwo używali do kontaktu z Administratorem, numeru telefonu podanego jako numer kontaktowy lub osobiście. Cofniecie udzielonej zgody będzie skutkowało zaprzestaniem prowadzenia w stosunku do Państwa procesu rekrutacyjnego, a co za tym idzie niemożnością zatrudnienia. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCHPrzekazane przez Państwa dane osobowe w związku z procesem rekrutacyjnym nie będą przekazywane innym podmiotom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw lub organizacji spoza EOG. Podane przez Państwa dane nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 • Praca Kraków
 • Technik technologii drewna Kraków
 • Kierownik Kraków
 • Pracownik produkcji Kraków
 • Kierownik działu personalnego Kraków
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego Kraków
 • Specjalista ds. kadr i płac Kraków
 • Specjalista ds. badań i rozwoju Kraków
 • Specjalista ds. analizy i statystyki Kraków
 • Specjalista ds. chłodnictwa i klimatyzacji Kraków
 • Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska Kraków
 • Kraków - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  163 011
  23 346