.
INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W KNUROWIE.
  • Knurów
INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W KNUROWIE.
Knurów, Szpitalna 29, 44-194 Knurów, powiat: gliwicki, woj: śląskie
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych
27. 8. 2022
od 3 200 do 3 200 PLN (Wynagrodzenie brutto)
Informacje o stanowisku

Wykształcenie wyższe na kierunku psychologicznym, pedagogicznym, terapeuty zajęciowego lub innym związanym z pracą terapeutyczną mającym zastosowanie do realizacji usług w tego typu placówce; wymagane minimum 3-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi; znajomość przepisów: ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy; obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia; wymagania dodatkowe: umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu; umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu; umiejętność pracy w zespole, a także samodzielność w realizacji powierzonych zadań; wysoka kultura osobista, odporność na stres; obsługa komputera; zakres wykonywanych zadań: prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnie i grupowo zgodnie z opracowanym programem i planem pracy; prowadzenie stałych zajęć w ramach terapii zajęciowej: trening kulinarny, zebranie społeczności, wyjścia edukacyjno-rekreacyjne; prowadzenie indywidualnych rozmów wspierających; współpraca z zespołem wspierająco-aktywizującego w zakresie opracowywania planów pracy uwzględniających możliwości, zdolności oraz rozwój uczestników; opracowanie rocznego planu pracy; uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego; dokonywanie okresowej oceny wyników postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników zajęć; prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi; możliwość realizacji własnych pomysłów; jedna zmiana; miejsce pracy: Knurów

Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę na okres próbny

System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną

Zmianowosc
jedna zmiana

Wyksztalcenia
wyższe (w tym licencjat)

Polecamy inne podobne oferty pracy

Knurów - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


157 254
26 360