.
Inspektor weterynaryjny
 • Białystok
Inspektor weterynaryjny
Białystok, Białystok, podlaskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w BiałymstokuPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt,zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

w zespole ds.zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy • praca biurowa w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz 07:30-15-30; jak i poza siedzibą urzędu (teren miasta Białystok+ powiat białostocki) tj. samodzielne wyjazdy samochodem służbowym do kontrolowania gospodarstw

 • kontakt z materiałem biologicznym

 • udział w szkoleniach

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie

 • stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy, telefon,drukarkę, niszczarkę, ksero

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi nadzór nad dobrostanem zwierząt
 • nadzoruje przemieszczanie zwierząt
 • zajmuje się pobieraniam, opisywaniem,przesyłaniem prób do badań wynikających z pełnionego nadzoru
 • uczestniczy w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i prowadzeniu wszelkiej związanej z tym dokumentacji
 • prowadzi dokumentację związaną z wykonywanymi czynnościami, przygotowuje projekty decyzji administracyjnych, raporty, sprawozdania
 • kontroluje gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, prowadzi wszelkie postępowania z tym związane

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zawodzie lekarza weterynarii
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Znajomość obowiązującego prawa weterynaryjnego i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,komunikatywność
 • Mile widziana znajomość języków obcych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii

  ul. Zwycięstwa 26B

  15-959 Białystok

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Białystok - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


129 952
20 683