.
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY BUDOWLANEJ W DZIALE REMONTÓW
  • Katowice
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY BUDOWLANEJ W DZIALE REMONTÓW
Katowice, Graniczna 27, 40-017 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH
14. 5. 2022
4 295 - 5 115 PLN (Wynagrodzenie brutto)
Informacje o stanowisku

- Bliższe informacje na cuwkatowice.bip.gov.pl
- Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
1. weryfikować kosztorysy ofertowe,
2. przygotowywać dokumentację do wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
3. weryfikować dokumentację projektową i kosztorysową dla zadań realizowanych przez CUW Katowice,
4. sporządzać przedmiary i kosztorysy inwestorskie,
5. nadzorować i odbierać roboty remontowe i inwestycyjne,
6. weryfikować obmiary i kosztorysy powykonawcze,
7. weryfikować rozliczenia finansowe wykonanych robót,
8. współpracować z inspektorami nadzoru inwestorskiego, koordynować międzybranżowe roboty budowlane.
- Miejsce wykonywania pracy: CUW Katowice + obsługiwane jednostki oświatowe
- Godziny pracy: 7:30-15:30.

Inne wymagania
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne o kierunku budownictwo
- doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim 6 lat stażu pracy (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne) w wykonawstwie, projektowaniu lub nadzorze w sprawowaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, przy wykształceniu wyższym 4 lata pracy (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) w wykonawstwie, projektowaniu lub nadzorze w sprawowaniu samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie,
- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń,
- przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- umiejętności umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
- znajomość ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351tj.), ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 tj.), ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740 tj.) w zakresie odnoszącym się do robót budowlanych,
- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie OFFICE, WORD, EXCEL, ACAD, programów do kosztorysowania,
- praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, niezbędne kwalifikacje do pracy na wysokości., prawo jazdy kat.B

Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę na czas określony

System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną

Zmianowosc
jedna zmiana

Wyksztalcenia
średnie zawodowe, techniczne

Polecamy inne podobne oferty pracy

Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


45 295
15 549