.
Inspektor nadzoru budowlanego
 • Piaseczno
Inspektor nadzoru budowlanego
Piaseczno, Piaseczno, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w PiaseczniePowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor nadzoru budowlanego do spraw zgodnych z obowiązkami zakreślonymi w art 81 ust. 1 Prawa budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca biurowa, jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego. Kilka razy w miesiącu wyjazdy na teren powiatu piaseczyńskiego celem kontroli. Kontakt z petentami. Praca w budynku na trzecim piętrze, budynek z windą. Stanowisko pracy posiada niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrole objektów oddawanych do użytkowania
 • kontrole skargowe
 • prowadzenie postępowań administracyjnych/ postanowienia, decyzje

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe administracja, budownictwo
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie

  ul. Czajewicza 2/4

  05-500 Piaseczno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Polecamy inne podobne oferty pracy

Piaseczno - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


135 826
23 592