.
Główny Specjalista ds. legislacji i obsługi prawnej/Prawnik ds. legislacji w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego
  • warszawa
Główny Specjalista ds. legislacji i obsługi prawnej/Prawnik ds. legislacji w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego
Warszawa, warszawa, Polska
Polskie Koleje Panstwowe
24. 6. 2022
Informacje o stanowisku

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Główny Specjalista ds. legislacji i obsługi prawnej/Prawnik ds. legislacji w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego miejsce pracy: Warszawa Zakres obowiązków: udział w procesie opiniowania i opracowywania projektów aktów prawnych, zarówno o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym, przygotowywanych przez Spółkę i opracowywanie ich pod względem legislacyjnym i redakcyjnym, zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki prawodawczej, w celu zapewnienia zgodności projektowanych aktów prawnych z zasadami techniki prawodawczej i obowiązującym przepisami prawa;koordynowanie procesu przygotowywania stanowiska i opinii Spółki do projektów aktów prawnych nadsyłanych w ramach uzgodnień międzyresortowych lub niezgłoszonych w trybie oficjalnym, a mogących mieć wpływ na działalność Spółki, w uzgodnieniu z właściwymi komórkami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnymi Spółki; monitorowanie toczącego się procesu legislacyjnego na stronie RCL oraz na stronach internetowych (w BIP) ministerstw, urzędów centralnych, Sejmu i Senatu celem przygotowania dla komórek organizacyjnych Spółki informacji dot. projektowanych zmian legislacyjnych, które mogą mieć wpływ na ich działalność (newsletter prawny);udział w procesie opracowywania projektów wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Spółce (procedur, instrukcji, wytycznych etc.), w tym opiniowanie pod względem formalnoprawnym zmian projektowanych w dokumentach wewnętrznych Spółki oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi w Spółce jednostkami organizacyjnymi;udział w pracach nad opracowaniem dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian organizacyjnych w Spółce;przygotowywanie projektów umów, aneksów, zleceń i pełnomocnictw na potrzeby Biura;wsparcie organizacyjne i merytoryczne Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego;dokonywanie czynności związanych z rejestracją pełnomocnictw oraz spraw sądowych spółki;tworzenie raportów, sprawozdań, analiz oraz zestawień dla potrzeb Biura;bieżący kontakt z sądami, komornikami, organami administracji, kancelariami prawnymi; Wymagania konieczne: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie tworzenia i opiniowania projektów aktów prawnych oraz formułowania stanowisk prawno-legislacyjnych do projektów aktów prawnych;bardzo dobra znajomość procedury prawodawczej, w tym praktyczne doświadczenie w zakresie koordynacji i prowadzenia procesu legislacyjnego;wykształcenie wyższe prawnicze; umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia, a także umiejętność proponowania i realizacji nieszablonowych rozwiązań (kreatywność);obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność oraz pełne zaangażowanie w powierzone zadania;dokładność i sumienność, zdolność organizacji własnego czasu pracy;wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole;umiejętność pracy pod presją czasu;bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel);bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych;bardzo dobra znajomość systemów informacji prawnych (Lex, Legalis). Wymagania pożądane (fakultatywne): ukończona aplikacja legislacyjna prowadzona przez Rządowe Centrum Legislacji;wpis na listę radców prawnych lub adwokatów. Co możemy ci zaoferować? możliwość rozwoju zawodowego,pracę w firmie z bogatymi tradycjami,ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne,wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


55 327
16 735