.
Główny Specjalista ds. BHP
  • PL
Główny Specjalista ds. BHP
Szczecin, polska
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
15. 5. 2022
Informacje o stanowisku

PGE Energia Ciepła S.A. z Grupy PGEjest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jesteśmy liderem w branży ciepłowniczej w Polsce.Gwarantujemy bezpieczne i stabilne warunki pracy. Inwestujemy w przyszłość: zarówno w nisko- i zeroemisyjne ciepłownictwo, jak i w ciągły rozwój pracowników.Proponujemy atrakcyjną i przyszłościową ścieżkę kariery dla naszych pracowników.Dołącz do naszego świata pełnego mocy i energii! Twój zakres obowiązków: Realizacja obowiązków służby BHP w Oddziale Elektrociepłowni Szczecin.Przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz inspekcji związanych z obszarem bezpieczeństwa pracy.Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i stanu BHP, informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.Nadzór i kontrola realizacji wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków oraz zdarzeń pożarowych.Przeprowadzanie postępowań powypadkowych.Współdziałanie ze Społeczną Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy oraz organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu postrzeganie przepisów oraz zasad BHP i ochrony p. poż.Współpraca z kierownictwem Oddziału w celu poprawy warunków pracy. Nasze wymagania: Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub wykształcenie wyższe techniczne i studia podyplomowe w zakresie BHP.5 letni staż pracy w służbie BHP.Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B1.Samodzielność i samoorganizacja pracy.Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.Mile widziane:Podstawowa wiedza na temat procesów wytwórczych elektrowni/elektrociepłowni.  Ze swojej strony oferujemy: Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny.Bogaty system kafeteryjny ZFŚS.Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (np. grupowe ubezpieczenie na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego).Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.  

Polecamy inne podobne oferty pracy

Szczecin - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


45 210
15 134