.
FUNKCJONARIUSZ STRAŻY GRANICZNEJ
  • Krynica Morska
FUNKCJONARIUSZ STRAŻY GRANICZNEJ
Krynica Morska, Wojska Polskiego 1, 82-120 Krynica Morska, powiat: nowodworski, woj: pomorskie
Morski Oddział Straży Granicznej
5. 5. 2023
od 3 996,9 do 5 553,8 PLN (Wynagrodzenie brutto)
Informacje o stanowisku

Realizacja zadań ustawowych Straży Granicznej, w tym m.in.
- ochrona granicy państwowej,
- kontrola ruchu granicznego,
- kontrola legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców,
- współdziałanie z innymi organami i służbami.
Szczegóły oferty dostępne na stronie internetowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
https://www.morski.strazgraniczna.pl/
Miejsce wykonywania pracy - Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej.

Inne wymagania
Wymagania:
Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:
posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
o nieposzlakowanej opinii,
niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystająca w pełni z praw publicznych,
posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej,
dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych).
Szczegóły oferty dostępne na stronie internetowej:
Morskiego Oddziału Straży Granicznej https://www.morski.strazgraniczna.pl/
INNE: liczba miejsc pracy 75 na rok 2023r.

Rodzaj zatrudnienia
Powołanie

System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną

Zmianowosc
ruch ciągły

Wyksztalcenia
średnie ogólnokształcąceśrednie zawodowe

  • Praca Krynica Morska
  • Krynica Morska - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


    166 232
    29 364