.
Ekspertka / Ekspert w Zespole Wsparcia Procesów CEPiK
 • Warsaw
Ekspertka / Ekspert w Zespole Wsparcia Procesów CEPiK
Warszawa, Warsaw, Masovian Voivodeship, Polska
Centralny Ośrodek Informatyki
18. 1. 2024
Informacje o stanowisku

technologies-expected :


 • ITIL

responsibilities :


 • koordynacja prawidłowości i terminowości realizowanych zadań,
 • koordynacja spraw związanych z integracją podmiotów zewnętrznych z systemem CEPiK,
 • weryfikacja i wnioskowanie o rekonfigurację uprawnień zgodnie z wymaganiami każdego testu, konfiguracja łącz i matrixów połączeń, zgodności dostarczonych na testy produktów z AB, identyfikacja problemów w funkcjonowaniu API, GUI, poprawki UX,
 • nadzór nad zgłoszeniami kierowanymi od Obywateli oraz podmiotów uprawnionych,
 • eskalowanie przekroczeń ich obsługi, koordynacja oraz priorytetyzacja,
 • wsparcie Użytkowników w zakresie dostępu do CEPiK,
 • opracowywanie oraz aktualizowanie procedur dotyczących integracji CEPiK z podmiotami uprawnionymi,
 • analiza dokumentacji biznesowej dotyczącej systemu CEPiK oraz raportów okresowych w celu weryfikacji poprawności przekazanej dokumentacji,
 • zbieranie, opiniowanie wymagań rozwiązań technicznych do realizacji zadań CEPiK, w szczególności poprzez spotkania robocze i techniczne z interesariuszami w celu nadzoru procedowanych spraw mających wpływ na rozwiązania techniczne w CEPiK,
 • analiza danych zgromadzonych w CEPiK oraz danych udostępnionych w ramach systemu SIS i EUCARIS, w szczególności CBE, PRUM, ProDriveNet
 • kontakt z przedstawicielami instytucji międzynarodowych w celu wyjaśniania spraw zgłoszonych w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego,
 • przeprowadzanie testów aplikacji obejmujących w szczególności współpracę z dostawcą rozwiązań i interesariuszami CEPiK w celu weryfikacji gotowości technicznej do testów,
 • opracowywanie wytycznych do poprawienia błędnych danych, a w przypadku błędów API lub GUI wskazanie ścieżki ich odtworzenia na potrzeby naprawy,
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się literaturą fachową, aktami prawnymi związanymi z wykonywaną pracą oraz branie udziału w szkoleniach organizowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę.

requirements-expected :


 • doświadczenie w definiowaniu i analizowaniu wymagań biznesowych,
 • umiejętność przedstawiania procesów biznesowych oraz punktów w procesie wymagających wsparcia informatycznego,
 • umiejętność przedstawiania możliwych sposobów realizacji wymagań biznesowych,
 • umiejętność przygotowania założeń technicznych dotyczących zmian funkcjonalnych,
 • umiejętność nadzoru i koordynacji nad realizowanymi sprawami,
 • znajomość dobrych praktyk w zarządzaniu usługami IT np. ITIL.

offered :


 • pracę w największej w Polsce firmie IT tworzącej usługi, które ułatwiają życie obywatelom – Tobie, Twoim znajomym, rodzinie
 • zatrudniamy na podstawie umowy o pracę [ 8 000 - 9 000 PLN brutto​​​
 • po okresie próbnym możesz liczyć na umowę na czas nieokreślony
 • oferujemy pracę hybrydową
 • nowoczesne i komfortowe biuro blisko Dworca Zachodniego
 • bezpłatny parking podziemny, w którym zostawisz swój samochód, motocykl, rower, hulajnogę…
 • elastyczne godziny pracy, zaczynasz dowolnie między 7:00 a 10:00
 • możliwość wyjścia w ciągu pracy, dzięki systemowi szybkich wyjść prywatnych
 • szkolenia wewnętrzne, dofinansowanie do szkoleń zewnętrznych
 • do 95% dofinansowania do studiów
 • jasna ścieżka kariery, możliwość awansu lub zmiany projektu – zdobywaj nowe doświadczenia w różnych zespołach – zmieniaj projekty, nie firmę
 • pracę z ludźmi z różnymi kompetencjami, świetną ekspertyzą i szczerą pasją, szansa na naukę, rozwój i wymianę doświadczeń
 • panuje u nas atmosfera wzajemnego wsparcia, mówimy sobie po imieniu
 • w biurze możesz pracować razem ze swoim czworonożnym przyjacielem

benefits :


 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • elastyczny czas pracy
 • parking dla pracowników
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie biletów do kina, teatru
 • dofinansowanie wypoczynku
 • program rekomendacji pracowników
 • dodatkowy, płatny dzień wolny z okazji urodzin
 • dodatkowy, płatny czterotygodniowy urlop po trzech latach
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne

 • Praca Warszawa
 • Ekspert przyrodniczy Warszawa
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami Warszawa
 • Doradca podatkowy w Polsce Warszawa
 • Pracownicy uczelni w Polsce Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  163 629
  23 889