.
Doradca Klienta w Dziale Windykacji
 • wrocław
Doradca Klienta w Dziale Windykacji
Wrocław, wrocław, Polska
Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Spółka Komandytowa
24. 6. 2022
Informacje o stanowisku

Doradca Klienta w Dziale WindykacjiMiejsce pracy: WrocławTwój zakres obowiązków

 • telefoniczny kontakt z Klientami,
 • wyjaśnianie przyczyn powstania zaległości,
 • negocjacje i ustalanie warunków spłaty należności,
 • doradzanie Klientom najlepszych rozwiązań dotyczących ich zobowiązań.
Nasze wymagania
 • wykształcenie średnie,
 • komunikatywność,
 • nastawienie na osiąganie celów.
Mile widziane
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
To oferujemy
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • system motywacyjny oparty na ocenie indywidualnych osiągnięć,
 • kompleksowe wdrożenie do samodzielnej pracy, wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych,
 • stabilne, rynkowe wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i zaangażowania,
 • przyjazną atmosferę oraz pracę w energicznym i ambitnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego, zdobywania uprawnień i kwalifikacji zawodowych.
Benefity
 • prywatna opieka medyczna
 • spotkania integracyjne
 • firmowa biblioteka
 • brak dress code’u
 • kawa / herbata
 • paczki świąteczne
 • inicjatywy dobroczynne

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadząc proces rekrutacji zapewniamy poufność.

Jeżeli zdecydujemy się na nawiązanie współpracy, to Twój okres wypowiedzenia nie będzie stanowił przeszkody – poczekamy na Ciebie!

Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Spółka Komandytowa

VRATISLAVIA LEX Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Spółka komandytowa działa na polskim rynku od 2004 roku i jest jednym z wiodących podmiotów masowego dochodzenia roszczeń.

Obsługujemy największe Banki w Polsce działając na ich zlecenie oraz inne instytucje finansowe.

Cenimy przyjazną atmosferę w miejscu pracy, stawiamy na innowacje i rozwój nowoczesnych technologii. Zatrudniamy Radców Prawnych, Prawników, Negocjatorów telefonicznych oraz terenowych, Programistów i Analityków.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Pani/Pana ofercie pracy przez VRATISLAVIA LEX Kancelarię Prawną Woźnica i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania powyższej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że:
1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VRATISLAVIA LEX Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Borowskiej 272, 50-558 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000215339, NIP: 8971698421, REGON: 933018897, zwana dalej „Kancelarią”.
2. Inspektor Ochrony Danych
Informujemy, że powołany został Inspektor Ochrony Danych – dane do kontaktu:
VRATISLAVIA LEX Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Sp. k.
Inspektor Ochrony Danych
ul. Borowska 272
50-558 Wrocław
e-mail: IOD@vratislavialex.pl
Więcej informacji dostępnych w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej Kancelarii.
3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody – wrażenie zgody następuję poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i w celu realizacji procesu rekrutacji.
4. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane nie będą udostępniane.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 60 dni liczonych od rozpoczęcia procesu rekrutacji, tj. od dnia zamieszczenia ogłoszenia o pracę.
6. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Kancelaria będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Wrocław - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


39 090
14 599